Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 6 oktober 2019

De Tapijn: van verboden gebied tot onderwijscentrum en ontmoetingsplek voor ‘tout Maastricht’

Nog maar enkele weken te gaan en fase 1 van het grote Tapijn project is letterlijk uit de steigers. In 2017 begonnen de voorbereidingen van de grote verbouwingen en renovaties van het hoofdgebouw van de voormalige kazerne ingebed tussen de Prins Bisschopsingel en het Jekerkwartier. Samen met projectleider Ralph Herben maakte uw Thuis in Maastricht verslaggever een rondje in het carré-gebouw dat vanaf maart 2020 de basis gaat vormen van de nieuwe Universiteit Maastricht campus maar ook een ontmoetingsplek is voor de inwoners van de Limburgse hoofdstad. Bij dit artikel een uitgebreide fotoreportage van de laatste stand van zaken.

Maastrichtenaar Ralph Herben heeft de mooiste job van de stad. Zegt hij met stellige overtuiging.  Als gamin van de stad heeft hij nog meegemaakt dat de Tapijn nog een hermetisch afgesloten terrein was. Vanuit het park kon je er wel naar kijken, maar ‘aankomen niet’. Die ervaring is niet iets exclusiefs voor Herben. De projectleider van alweer zo een grote transitie binnen de ‘stadsmuren’ deelt die ervaring met vrijwel alle Maastrichtenaren die het gebied toch vooral als kazerne hebben gekend. Overigens niet zomaar een militair bolwerk Decennialang waren de poorten van de Tapijn zelfs hermetisch afgesloten voor de gewone Nederlandse piotHet terrein was een streng bewaakt NAVO-centrum dat zich voornamelijk bezighield met militaire Europese verbindingen. Dat alles in de jaren die in de geschiedenisboeken bekend staat als de ‘Koude Oorlog’.

Dat was toen. De toekomst van de Tapijn staat in het teken van onderwijs en ontmoeten. Studenten van over de hele wereld gaan onder meer in het carré-gebouw de inmiddels in de academische wereld zo beroemde Maastrichtse manier (lees: Probleemgestuurd Onderwijs) studeren.  Maar als het eerste deel van de Tapijn in maart in gebruik wordt genomen, betekent dat ook dat het publiek toegang heeft tot de omgeving en de openbare ruimtes. Ralph Herben weet behalve heel veel over alle technieken en bouwconstructies die worden toegepast ook heel veel over de toekomst van de Tapijn. “Maastricht krijgt – na het Sphinxkwartier – weer een nieuw centrum er bij”, zegt de projectleider met een twinkeling in zijn ogen. Herben: “De intensieve samenwerking tussen Universiteit Maastricht, de gemeente en de Provincie Limburg heeft er toe geleid dat door alle partijen hoog is ingezet om dit gebied zowel een prachtige studielocatie te laten worden als een plek waar inwoners, studenten en bedrijven van stad en regio elkaar ontmoeten.” Daar voegt hij nog aan toe dat dan niet alleen aan de gebouwen van de voormalige kazerne moet worden gedacht. Het militair terrein van weleer en Stadspark wordt een grote openbare zone met straks ook – als vervanger van de huidige Brasserie Tapijn – een nieuwe horecagelegenheid.

Terug naar fase 1. De renovatie van de Tapijn – zo leert de rondleiding die Thuis in Maastricht van Ralph Herben krijgt – levert begin volgend jaar een volledig energie neutraal universiteitscomplex op. Met trots zegt Herben daarover: “Afgelopen maand ontvingen we het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat. Dat is een beoordelingsmethode om zo breed mogelijk de kwaliteit van duurzaamheid te meten. Niet alleen wordt gekeken naar hoe zuinig we met energie gaan omspringen. Ook gezondheid, materiaalkeuze, vervuiling en nog veel meer onderwerpen worden beoordeeld.” De controles resulteerden in de titel ‘excellent’ en dat maakte alle betrokkenen erg blij weet Herben.

Daar waar bijna een eeuw soldaten leefden en sliepen krijgen binnenkort studenten in onder meer twee collegezalen, diverse onderwijsruimte en learning spaces de gelegenheid zich te bekwamen in tal van academische studies. En de inwoners van Maastricht krijgen weldra een 6,5 hectare grondgebied terug dat van 1916 t0t 2010 verboden gebied was. 

De vernieuwingen en de kwaliteit van het project zitten overigens zijn niet zelden in de details terug te vinden. Zo komen op tal van plekken aan de buitenkant ingangen voor woonruimtes van mussen, vleermuizen en zwaluwen. Fysiek meer indrukwekkend zijn de enorme klimaatsystemen die niet alleen de temperaturen regelen maar ook zorgen dat het gebouw zoveel mogelijk stofvrij blijft.

 

 

 

 

 Lees ook