Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 18 mei 2020

De Stadsengel gaat bezoekers binnenstad de weg wijzen

Een kleine 250 ‘Stadsengelen’, ruim 80 ‘verkeersborden’ en een zestal ‘Hospitality Guides’; die drie-eenheid moet vanaf Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) de winkelende dan wel flanerende bezoekers op verantwoorde wijze door de binnenstad van Maastricht leiden. De Maastrichtse firma Nijs begon vandaag (maandag 18 mei) met het aanbrengen van de looprichtingen en belijningen. De Maastrichtse winkelstraten gaan straks lijken op wegen. De grote vraag: hoe gaat het publiek om met deze maatregelen? Wethouders Vivianne Heijnen en John Aarts hebben goede hoop dat het overgrote deel van de centrumbezoekers begrijpt dat eigen verantwoordelijkheid juist in deze fase van de coronacrisis van groot belang is.

Het  aanbrengen van de Ingel vaan Mestreech om de looprichting in de binnenstad gestalte te geven was voor de regionale en lokale media reden om in grote getale aanwezig te zijn. Rond het middaguur was het op de hoek van het Vrijthof en Grote Staat voor alle aanwezigen goed opletten om de anderhalve meter regel te blijven opvolgen. Zeker op het moment dat de medewerkers met een sjabloon de eerste Stadsingel op de bestrating van de Grote Staat aanbrachten. Die gaat overigens niet alleen de looprichting aangeven. Het ‘stadswapen’ is incluis de melding dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden.  Die regel geldt immers nog steeds. In de praktijk lijken straks de winkelstraten op gewone wegen. Borden en wegmarkeringen gaan aangeven wat de juiste looprichting is.

Wethouder John Aarts (Hospitality) zegt maandag blij te zijn met het resultaat: “De corona-werkgroep brengt partijen samen, en dan boeken we snel progressie. Met dit voetgangersplan heten we de mensen welkom in Maastricht, maar blijven we daarnaast wijzen op de richtlijnen vanuit het Rijk. Onze Ingel heet nu niet alleen bezoekers welkom op de Groene Loper, maar wijst ook de weg in het stadscentrum.” Ongetwijfeld zal deze of gene lacherig doen over de wijze waarop Maastricht, en ook andere steden,  tracht regels te combineren met gevraagde zelfdiscipline. Net zoals overal ter wereld kun je ook in de Limburgse hoofdstad opmerkingen waarnemen met als steekwoorden ‘betutteling’, ‘beperking individuele vrijheid’ of nog simpeler ‘wat een flauwekul allemaal om een griepje’. Voor iedere gemeente, en zeker voor een populaire stad als Maastricht, geldt evenwel de constante zorg om zowel een veilige omgeving te creëeren en de ondernemende stadsgenoot ruimte te geven terug op koers te geraken. Ook veel ondernemers gaan daar heel volwassen mee om. Een Maastrichtse horeca-exploitant zegt daarover: “Het is heel moeilijk. Natuurlijk willen wij als horeca zoveel mogelijk gasten kunnen bedienen. Maar je zult maar zoals premier Mark Rutte en zijn regering beslissingen moeten nemen voor een heel land. Hoe vervelend en nijpend de situatie ook is, dat moeten we met zijn allen proberen te begrijpen.”

Wethouder Vivianne Heijnen voelt die problematiek van wikken en wegen dagelijks. “Afstand houden en drukte vermijden blijft het devies. Maar we zien wel dat het drukker wordt in de binnenstad. Dat is goed voor onze ondernemers, maar die drukte moet wel in goede banen geleid worden.” Daarom worden vanaf Hemelvaartsdag de kleinere straten van het stadscentrum eenrichtingsstraten. Die maatregel geldt onder meer voor de Muntstraat, Spilstraat, Nieuwstraat, Platielstraat, Achter het Vleeshuis, Wolfstraat en Koestraat ingericht worden als eenrichtingsverkeer.

Dat alles is evenwel nog maar stap 1. De komende dagen moeten door de Maastrichtse bestuurders knopen worden doorgehakt voor straatjes waar horeca met terras is gevestigd. De gemeente en vertegenwoordigers van deze zo belangrijke bedrijfstak voor de stad hopen de komende dagen met een gezamenlijk plan naar buiten te komen.

Hospitality Guides

Behalve looplijnen en engelen worden op momenten dat er meer bezoekers worden verwacht ook Hospitality Guides ingezet, die mensen wijzen op de maatregelen. Dat doen ook info- en verkeersborden op diverse plekken in het centrum. Daarvoor is samenwerking gezocht met Maastricht Bereikbaar en Maastricht Marketing. Tot slot komen er wachtvakken bij de winkels, waar klanten moeten wachten als het te druk is in de betreffende zaak. Centrummanager Paul ten Haaf: “We hebben hierin gezamenlijk een verantwoordelijkheid. De gemeente als het gaat om veiligheid, wij samen als het gaat om de ontvangst van onze klanten.” Ten Haaf ziet de hele situatie als een leer- en gewenningsproces. Ook hij is ervan overtuigd dat de ‘economie leven in te blazen’ van zeer groot belang is. Maar de centrummanager toont zich eveneens een realist: “Deze routes moeten toch vooral worden gezien als een start. Ongetwijfeld zullen nog aanpassingen plaats moeten vinden. En daar moeten we met zijn allen transparant en positief kritisch mee om zien te gaan.”  Ten Haaf zegt dit ook omdat zijn inschatting is dat we nu aan het begin staan van een tijdelijk ‘abnormale situatie’. En voor iedereen is onbekend wanneer het zo wordt zoals we decennialang gewend waren.Lees ook