De Heeg in bloei

op 20 maart 2017 door Redactie

Een groep vrijwilligers hebben de  koppen bij elkaar gestoken met de  vraag: wat kunnen doen met elkaar om de Heeg weer in bloei te  krijgen? Al snel waren wij  het met elkaar eens om een Buurtnetwerk op te richten.

Maar hoe gaan we  dat doen …Heel simpel we  kloppen  bij de  gemeente aan en vragen  of zij  ons kunnen helpen. Zo gezegd zo gedaan. Wij, Hedwig , Annette , Mart , Marc en Rob  naar de  gemeente dit hebben we een keer 5 moeten herhalen praten, praten en nog eens praten.

In januari hebben we  onze  eerste bijeenkomst gehad  met mensen  uit de  buurt. Een  man  of  20 zijn  daar op af  gekomen. Afgesproken  is  op die  avond  dat we  een maand  later een enquête willen gaan beginnen. Dat is  ook  volgens plan gelopen  huis aan huis  is deze  bezorgd geworden een 320 stuks  zijn ingevuld  retour  gekomen. Mensen  konden  aangeven wat hun  knelpunten waren en dat hebben ze  ook gedaan.

De uitslag van deze  enquête hopen wij in mei helemaal  geanalyseerd  te hebben. De afgelopen bijeenkomst in maart  waren er  zo’n 38 buurt bewoners aanwezig samen  met  mensen van de  Gemeente en van Trajekt, Woonpunt en de  wijkagent  hetgeen een geslaagde  avond was.

We  hebben deze  avond ons  bestuur  voorgesteld: Voorzitter Dave Reneerkens , Secretaris Rob Claessen en penningmeester Linda Slootmaekers. Ook konden mensen zich aanmelden voor  een werkgroep. Een zes wijkbewoners  melden zich  spontaan aan om  onder  het motto  ‘niet lullen maar poetsen, werk aan de winkel’.  Het wordt nu tijd  dat we  wat gaan doen maar dan  ook echt wat gaan doen. Er  gaan drukke tijden aan komen voor ons.  Dagelijks  komen er aanvragen binnen  om  een overleg bij te wonen of een workshop bij te wonen.

En natuurlijk  niet te vergeten een bewoners  initiatief te gaan  indienen bij  gemeente Maastricht. Op korte termijn gaan we ons  officieel aanmelden als  stichting zodat we  ook  in aanmerking komen voor  subsidies bij onder andere de gemeente. Ook willen wij vragen aan de wijkbewoners zich aan te melden voor een van de werkgroepen of wellicht met andere kwaliteiten. Kortom: beste Heegeneren,  als  het aan ons  ligt gaat de Heeg weer opbloeien. We kunnen dit niet alleen! Samen staan we sterk! 

Kijk ook eens op onze  website www.likedeheeg.nl