Karin Somers
TIM-verslaggever 20 december 2018

De Heeg gaat het samen aanpakken

Van een ‘Welkom in De Heeg’-bord tot een beweegtuin en maandelijks muziekevenement. De dertig bewoners die afgelopen dinsdag in ‘t Heegeneerke samen kwamen, hebben genoeg ideeën om De Heeg weer leefbaar en gezellig te maken. Ze wachten immers al lang genoeg.

Proost?
Nieuw aangestelde projectleider Camiel Kruchten geeft het gelijk toe: er zat nog niet echt schot in de zaak De Heeg. “Maar ik wil jullie op de eerste plaats bedanken dat jullie met ons willen meedenken.” Er wordt zelfs geproost op het enthousiasme en de welwillendheid van de aanwezigen. Nog wat aarzelend wordt er een slok van de bubbels genomen. Brengt de bewonersbijeenkomst van vanavond iets nieuws?

Er moet iets veranderen
De afgelopen maanden werd er namelijk al menige bijeenkomst georganiseerd, want in De Heeg moet iets veranderen. Mensen missen gezellige ontmoetingsmogelijkheden en –momenten. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ook het parkeren vormen een groot probleem. Het winkelgebied wordt met name gekenmerkt door leegstand. De grote sporthal is een punt van discussie: opknappen of afbreken? En tenslotte komt er een nieuw Kindcentrum. Welke plek gaan zij in de wijk krijgen? Genoeg te bespreken, maar wanneer worden de woorden daden?

Alles in kaart gebracht
Een integraal centrumplan voor De Heeg is complex en kost tijd, volgens Camiel. “We hebben in september gesproken over aparte werkgroepen, maar hierdoor missen we de samenhang tussen alle verschillende onderdelen. Dus daar zijn we vanaf gestapt. En we willen u meer en beter op de hoogte houden. Daarom hebben we een folder gemaakt die de komende dagen wordt verspreid in de wijk.” Hierin zijn alle vraagstukken en uitdagingen in kaart gebracht. Duidelijk is te zien wanneer er wat gaat gebeuren en wie de verschillende partners zijn. Het voorjaar van 2019 wordt gebruikt voor buurtsessies met bewoners en betrokken partijen. Het totaalplan wordt dan in het najaar aan het College en de Gemeenteraad voorgelegd. Uiteindelijk kan in 2020 begonnen worden met de uitvoering, afhankelijk van de besluitvorming door het College en de Raad.

Een wijk met potentie
Camiel gaat verder: “Op de speciale pagina van de gemeente vertellen we jullie over wat er allemaal achter de schermen gebeurt.” Uit het publiek komen al meteen aanvullingen en suggesties: “De Heeg heeft geen goed imago, daar moet iets in veranderen. Je leest nergens hoe leuk het hier is. Misschien moeten we een bord plaatsen als je wijk binnenkomt: Welkom in De Heeg!” Roel van der Schrier ziet in de folder de punten terug die de bewoners in april hebben aangedragen: “Ik heb hier een goed gevoel bij. De Heeg heeft namelijk echt de potentie om uit te groeien tot een prachtige wijk.”

De strijd tegen leegstand
De aanwezigen gaan vervolgens in groepjes uit elkaar om hun ideeën op papier te zetten. Het vertrek van winkelketens is een hekel punt en heeft te maken met een samenloop van omstandigheden die voor De Heeg niet goed heeft uitgepakt. Een groep geeft aan dat er gekeken moet worden naar andere soorten winkels. “We zouden ook een wedstrijd kunnen uitschrijven, à la Stadsgoud, waarbij mensen hun idee pitchen. Het winnende plan wordt uiteindelijk uitgevoerd.” De huurprijs blijft wel een probleem. De winkelpanden zijn nu in handen van Orange Capital. “We zijn in gesprek met alle partners om te kijken wat mogelijk is”, vertelt Camiel. “Zo ga ik binnenkort naar Jumbo in Veghel om te kijken wat we nu al kunnen doen in aanloop naar de uitbreiding van de supermarkt.”

Muziek
Er worden verder door de bewoners originele, wilde, mooie en bijzondere voorstellen genoemd. Betere verlichting, opgeknapte gevels en een lunchroom. Maar ook: bomen planten tegen het galmen, natuurtuinen voor kinderen en een gameruimte voor jongeren. Roel: “Wat meer muziek zou leuk zijn, af en toe een optreden bijvoorbeeld.” Een andere buurtbewoner weet nog hoe het vroeger was: “Dan was er steeds een keer in de maand wel iets te doen. Dat kunnen we toch weer organiseren? Zoiets trekt mensen aan.” De bestemming van de sporthal leidt uiteindelijk tot discussie. Leidt het slopen tot een mooi ontmoetingsplein of nieuwe hangplek? Zorgt behoud voor meer sportmogelijkheden of meer parkeerproblemen? Voorlopig zijn de bewoners en Camiel nog niet uitgepraat, maar de meesten lijken er vertrouwen in te hebben. In De Heeg gaan ze het in ieder geval samen aanpakken.Lees ook