Centrumplan De Heeg: werk aan de winkel

op 31 januari 2018 door Renee Bekkers

Het centrum in De Heeg kampt al een aantal jaren met problemen. Het loopt leeg en is verre van aantrekkelijk. Inmiddels hebben ook de bakker en Etos hun deuren gesloten. Mensen voelen zich onveilig door die leegstand. Het woongenot is zoek. Kortom: werk aan de winkel. Welk werk er op dit moment precies verzet wordt, vertelt Karin Gybels, projectleider Centrumplan De Heeg van de gemeente Maastricht je graag in dit artikel.

Het lijstje is trouwens niet compleet. “De sporthal kan ook een make-over gebruiken. De voorbereidingen lopen voor een nieuw integraal kindcentrum op de plek van voormalige basisschool De Schans. Zonder gymzaal overigens omdat gymmen ook in de sporthal kan. Laten we ook de parkeerdruk rond De Roserije niet vergeten. En de Jumbo heeft aangegeven op korte termijn te willen uitbreiden. Tot slot wil het Heegeneerke (sociaal café) graag verhuizen”, maakt Karin het lijstje compleet.

Foto: Aron Nijs

Foto: Aron Nijs

Een project
Reden genoeg om een project in het leven te roepen. Het project Centrumplan De Heeg. Het doel? Karin: “Van de Heeg weer een aantrekkelijk centrum maken zodat de mensen er zich happy en veilig voelen. Dit project coördineert en verbindt betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren in De Heeg. Dus in plaats van ieder probleem afzonderlijk te bekijken, worden ze allemaal samen in kaart gebracht en aangepakt. 1 en 1 is zo 3.”

Wat speelt er?
Klinkt mooi. Maar waar begin je? Karin: “Door eerst goed in beeld te hebben wat er speelt. Er zijn overleggen geweest met alle betrokkenen. Het Buurtnetwerk Like de Heeg organiseerde een buurtbijeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders bracht in november ook een bezoek aan de buurt. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de aanpak van de sporthal. De eigenaar van het winkelcentrum is druk bezig om te bekijken hoe de Jumbo zo snel mogelijk kan uitbreiden. Dat betekent kijken naar extra ruimte voor de winkel, maar ook naar extra parkeerplekken. En praktische zaken zoals de vervanging van de bestaande hellingbaan in de parkeergarage door een rolpad zodat je met je winkelkarretje van de winkels zo in de garage staat. Overigens valt de aanpassing van de verkeersstructuur in (delen van) de wijk niet binnen het project. Dat is niet handig. Het belang is namelijk erg groot. ”

Wie speelt er?
Niet alleen is het belangrijk om te weten wat er speelt, je moet ook weten wie de spelers zijn. Heel wat verschillende partijen zijn aan zet en zitten aan tafel. De gemeente. Die buigt zich over het totaalplaatje, benodigde vergunningen, de parkeerdruk, de sporthal. Q-park, voor de parkeergarage. Orange Capital als eigenaar en verhuurder van de winkelpanden. Bewoners brengen hun wensen naar voor, zowel de woningeigenaren als de huurders van Woonpunt. Trajekt heeft kantoren in De Boeckel en organiseert onder meer het buurt- en jeugdwerk. Het Heegeneerke zit aan tafel. Het Buurtnetwerk Like De Heeg, de kerk, de wijkagent: allemaal denken ze mee. Dat geldt ook voor het schoolbestuur Kom Leren dat samen met de gemeente het integraal kindcentrum ontwikkelt. Kortom “Alle bloedgroepen zitten aan tafel”, vat Karin de partnerlijst samen.

De speltactiek
Wat er speelt en wie de spelers zijn, is duidelijk. Nu nog: hoe ga je spelen? Karin legt uit: “Alle vraagstukken en uitdagingen zijn geïnventariseerd en bijeengebracht. Omdat het 1 altijd met het ander te maken heeft. De gemeente is met al die input aan de slag gegaan. De stedebouwkundig ontwerper is gaan tekenen en puzzelen om te komen tot 1 plaatje. Een plaatje waarop zowel het sporthalvraagstuk, de uitbreiding van de Jumbo, het integraal kindcentrum en de verkeersproblematiek aan bod komen.”

Foto: Aron Nijs

Foto: Aron Nijs

De meerwaarde
“We hopen uit te komen op een oplossing die van het centrum van De Heeg 1 samenhangend geheel maakt”, vervolgt Karin haar uitleg. “Een plek waar ontmoeting kan plaatsvinden. Met een betere koppeling tussen het integraal kindcentrum en de overige voorzieningen in het centrum. Met een winkelcentrum dat interessant wordt voor nieuwe ondernemers en bewoners. Met een sterkere positie voor de Boeckel. En hopelijk ook een betere verkeersontsluiting van de wijk en de verschillende voorzieningen. Kortom: 1 en 1 moet ook echt 3 worden.”

De planning
Is er al iets concreets te melden? Karin: “Er wordt gewerkt aan een eerste schets. Een vertaling van alle input die afgelopen maanden is verzameld. Dit plaatje is verre van definitief. Vooral omdat deze visie om grotere aanpassingen en extra investeringen vraagt. De bedoeling is om deze schets zo snel mogelijk aan het college en de betrokken partijen voor te stellen. Iedereen moet en mag er iets van vinden. En uiteindelijk moet de gemeenteraad beslissen. ”
Ondertussen gaat een aantal deelprojecten wel gewoon verder. “De besluitvorming voor de sporthal wordt voorbereid. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het kindcentrum. En Orange Capital heeft al een eerste voorstel opgesteld voor aanpassingen in het winkelcentrum. Daar is nog een vergunning voor nodig. De gemeente werkt daar graag aan mee. ”

Actie
Niet alleen wordt er gepland, gepraat en geschetst. Er is ook actie. Daar zit het buurtnetwerk Like De Heeg achter. Karin is enorm blij met hen. “Het buurtnetwerk is heel actief en probeert met verschillende acties te komen tot kleine en grotere verbeteringen. De aankleding van de lege etalages met foto’s van de buurt is een voorbeeld. Er wordt dus werk verzet in De Heeg”, besluit Karin. “Achter én voor de schermen.”

Tot slot
Via deze website houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in De Heeg. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze gerust. U kunt Karin bereiken via e-mail.

Lees ook het verslag van de bijeenkomst die plaatsvond op 22 november 2017: