Cees en Leon meten de luchtkwaliteit in Campagne

op 1 januari 2018 door Redactie

In november 2016 riepen we mensen met een goede neus voor luchtkwaliteit op zich bij ons te melden. De animo was groot en 62 bewoners gingen aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit in de stad. Nu, een jaar later loopt het meetproject bijna af. Hoe de meetpuntbeheerders terugkijken op afgelopen jaar, waarom ze überhaupt meededen en welke uitkomst ze verwachten, lees je in deze reeks van 3 artikelen over het project. Deze week is het woord aan Cees Cools en Leon Roomans uit Campagne.

Leon en Cees zijn lid van het buurtnetwerk Campagne. Samen buigen ze zich over alles wat met groen te maken heeft in de wijk. Luchtkwaliteit hoort daar ook bij. Leon: “We wilden graag weten of de lucht die we inademen gezond is of niet.” Cees knikt: “Ik had een beetje research gedaan voordat we begonnen. Ik schrok van de cijfers. Wist je dat alleen in Nederland jaarlijks 7.000 tot 13.000 mensen sterven aan de gevolgen van fijnstof en stikstofdioxine? Ik niet. Dan kijk je opeens anders naar de luchtkwaliteit in je omgeving. Plus als buurtnetwerk wil je graag gehoor geven aan verzoeken die in het belang zijn van de stad. Je wilt iets betekenen voor de buurt.”

Trends

Cees zet wel vraagtekens bij de meetmethodiek. “Als je de luchtkwaliteit meet met buisjes, moet je rekening houden met een onzekerheidsmarge van 25 procent. De waarden van deze metingen zijn vooral bedoeld om trends in beeld te brengen. Bovendien meten de buisjes alleen stikstofdioxide, geen fijnstof. De 2 meetstations in Maastricht zorgen voor de ‘echte’ cijfers.”

Geen zorgen

Zorgen om eventuele negatieve trends maken de heren zich niet. Leon: “We wonen in een enorm groene buurt. Dus de resultaten zijn vast goed. Enig aandachtspunt is de Médoclaan, een belangrijke verkeersader die als sluiproute wordt gebruikt door verkeer vanuit België. Daar hangt het buisje in de buurt van de bushalte.” De voorlopige resultaten bevestigen wat de heren al dachten. “14 microgram koolstofdioxide per kubieke meter. Dus ver onder de norm van 40. Maar misschien dat de resultaten in de winter wat hoger uitvallen”, knipoogt Leon naar zijn buurtgenoot. Die snapt het meteen en lacht: “Ja met al die brandende open haarden.”

Een signaal

Op een serieuze toon gaat Leon verder. “Misschien komen we er in Campagne goed vanaf. Maar we zijn niet altijd in ons huis in Campagne. We komen overal in de stad. Dat betekent dat de luchtkwaliteit in andere wijken ons ook raakt. Onze verantwoordelijkheid houdt dus niet op bij de grenzen van Campagne. We doen mee aan dit project als inwoners van Maastricht. Daarom zijn we blij dat er hierdoor 62 extra meetpunten zijn. Zo ontstaat er een beter beeld. Misschien alleen van trends, maar je kunt zo wel een signaal afgeven.”

Meten is weten

Met het einde van het project in zicht hoopt Cees vooral dat al het meetwerk niet voor niks is: “Je ziet in andere gemeentes dat er gemeten wordt en dat de resultaten worden gepubliceerd. Maar dan gebeurt er niks. Er worden geen consequenties aan verbonden. Meten is weten, maar je moet er wel wat mee doen. Ook met signalen en trends.”

Routine

Alle deelnemers moesten maandelijks naar het GemeenteLoket om de buisjes in te wisselen voor nieuwe. De heren omschrijven dat als ‘een routineklusje’. Cees: “Als ik niet kon, dan ging Leon. En andersom. Dat ging prima.” Leon: “Plus ik combineerde het met een bezoek aan de stad samen met mijn vrouw. Zo combineer je het aangename met het nuttige.”

Een vogel

Om de buurt bij het project te betrekken publiceren de heren artikelen in het buurtblad Aangenaam. Of het meetproject nog leuke reacties opleverde in de buurt? Cees begint te lachen en knikt: “Het buisje hangt dus bij de bushalte. In een boom. Best hoog: op 3,5 meter. Dat betekende dus iedere maand met een ladder de boom in om buisjes vervangen. Stopte er een bus, zag je de mensen echt denken: wat doet die rare vogel daar.”

Over het project

Samen met alle partijen in de stad wil de gemeente Maastricht de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. Sinds 12 januari 2017 meten inwoners met behulp van meetbuisjes op 62 locaties de luchtkwaliteit. Het is een aanvulling op het gemeentelijke meetnet dat bestaat uit meetbuisjes op 44 locaties in de stad en de meetstations bij de Hoge Fronten en bij de noordelijke A2-tunnelmond (Geusselt). Begin 2018 volgt een jaarrapportage met de definitieve meetresultaten. Het project is een goed voorbeeld van de betrokkenheid van de inwoners van Maastricht. Meer info vindt u op www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht.

Lees ook de verhalen van de bewoners van de Sint Maartenslaan, Eddy Broux uit Wolder, Alphons Damoiseaux uit Amby en Els Budé uit Céramique. Waarom deden zij mee aan dit project?