Wonen in Caberg

Caberg is de eerste na-oorlogse parochiewijk in Maastricht West. In 1951 werden de eerste huizen opgeleverd, in het huidige Caberg Zuidoost. Mooie witgeschilderde huizen, waar behalve ambtenaren, fabrieksarbeiders en onderwijzers, ook de dokter en notaris zich vestigden.

Een klein dorp was het, met de eigen kerk, winkels en bankfiliaal. Een redelijk groene wijk. Er kwamen flats en bebouwing aan de andere kant van de wijkdoorsnijdende Brusselseweg en arbeiders uit de binnenstad kwamen naar de wijk. Er ontstond een levendige en gedifferentieerde woonwijk.

Vanaf de jaren negentig kwam de leefbaarheid onder druk te staan, met het veranderde toewijzingsbeleid, vergrijzing en ontkerkelijking. In 2003 is de Buurtaanpak gestart, met sloop, opknapbeurten en nieuwbouw, om de wijk te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor huidige bewoners en nieuwe jonge gezinnen. Bewoners worden hierbij van meet af aan betrokken en een aanzienlijk aantal buurtbewoners zet zich in voor de wijk. Maar ook zijn er oudgedienden die zich zorgen maken of ze wel kunnen terugkeren, ondanks de voorrang voor oud-bewoners. Want rasechte Cabergers voelen zich thuis in de wijk en gaan op een vertrouwde manier met elkaar om. Veel mensen wonen er al vanaf de bouw van de wijk in 1956-1958.

De wijk heeft enkele basisvoorzieningen. Er is een buurtwinkelcentrum, met kleine ondernemers en een supermarkt, enkele horecavoorzieningen, gemeenschapshuis De Wiemerink en basisschool Het Mozaïek. Het nieuwe Viegenpark tussen Caberg en de aangrenzende wijk Malpertuis heeft een door buurtbewoners onderhouden bloementuin waar je heerlijk in kunt rondwandelen en een goed onderhouden sportveld.

In Caberg vind je veel actieve buurtbewoners, die tuinieren (Bloementuin), parken netjes houden (Parkrangers) en ontmoetingen voor buurtbewoners organiseren (huiskamer). Behalve het nieuwe Viegenpark is er veel groen te vinden rondom het Fort Willem I, met onder andere een grote kinderspeeltuin.

Vind jouw thuis in Maastricht

Wil je gaan kopen? Via Woonplein Limburg kun je zoeken naar een koopwoning in Maastricht.

Wil je liever gaan huren? Een sociale huurwoning vindt je door je in te schrijven bij Thuis in Limburg. Overige huurwoningen vindt je onder andere via Woonpleinlimburg, Marktplaats, Huislijn, Funda, Direct Wonen en Pararius.

Studenten kunnen via Maastricht Housing het kameraanbod in Maastricht bekijken. Tot slot bieden Ad Hoc, Maximus, SAM, Vastgoedbeschermer en Alvast tijdelijke huurwoningen, maar ook atelier- en werkruimtes, aan.