Vroeger in Caberg

Het op de heuvel gelegen Caberg bestond tot het einde van de jaren vijftig voornamelijk uit landerijen. In antwoord op de naoorlogse woningnood in Maastricht, was Caberg de eerste nieuwbouwwijk die werd opgeleverd aan de Westkant van Maastricht.

Het dorp was tot aan het einde van de achttiende eeuw onderdeel van de vrije heerlijkheid Pietersheim en werd bewerkt door boeren uit het nabijgelegen dorpje Oud-Caberg dat tijdens het ontginnen in de late middeleeuwen is ontstaan.

Kerkplein Caberg 1964
winkelcentrum Caberg vroeger

Tussen 1956 en 1958 werd de buurt, volgens plannen van stedenbouwkundige Frans Dingemans, omgebouwd tot de eerste parochiewijk in Maastricht-West. Deze parochiewijken ontstonden vanuit een behoefte aan kleinere eenheden; het moderne stedelijke leven zou enkel leiden tot anonimisering en vervlakking. De wijken werden allemaal op dezelfde manier opgebouwd: de parochiekerk in het midden en de scholen, verenigingsgebouwen en winkels eromheen.

Tot voor kort bestond de buurt voornamelijk uit huurwoningen dat het woningaanbod nogal eenzijdig maakte. In 2005 is er een wijkaanpak opgezet voor Caberg met als doel het woningaanbod te verbeteren en meer groenvoorzieningen te creëren.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in