Jenneke van Genechten
TIM-verslaggever 26 augustus 2020

Buurttuinderij Hof van Heer wordt ook theaterpodium

Sinds maart vind je in Heer een oase vol groente, fruit en bloemen, gezellige markten en activiteiten voor buurtbewoners: de Hof van Heer. Terwijl Maastricht stillag vanwege de coronacrisis, stak tuinarchitect Jo Willems met zijn team van buurtgenoten de handen uit de mouwen om deze tuin in de wijk te verwezenlijken. Het resultaat: een heerlijke plek om elkaar in de openlucht te ontmoeten. In september is er zelfs een heuse theatervoorstelling te zien.

Bezoek je de Hof van Heer, dan betreed je een groene cirkel vol natuurlijk geteelde groenten, die tijdens de zaterdagmarkt in de tuin worden verkocht. Je ziet een diverse groep vrijwilligers en bezoekers, gezellig kletsend over het weer en de gebeurtenissen in de wereld. Je vindt een paradijsje in het klein, dat in korte tijd tot leven is gekomen. Ontwikkelaar Jo Willems (64): “Mensen van verschillende generaties en achtergronden komen hier samen. Binnenkort bieden we ook verhoogde plantenbakken voor ouderen – weer een goede stap. We zouden graag zien dat echt iedereen qua populatie van Heer, Vroendaal, de Heeg en Eyldergaard zich hier thuis voelt.”

Buiten aan het werk als iedereen binnen zit

De Hof van Heer kwam tot bloei tijdens de coronatijd. Gedurende de intelligente lockdown, toen iedereen zich genoodzaakt voelde om thuis te werken, thuis te ontspannen en vooral thuis te blijven, zag Jo de behoefte bij de bewoners van Heer om hun beklemmende vier muren te verlaten. “Het was goed uitvoerbaar om samen buiten te werken, op een veilige afstand van elkaar. Een heerlijke uitlaadklep tijdens die benauwende, zorgelijke periode! Iedereen had de behoefte om buiten stevige fysieke arbeid te verrichten. Dat was ook nodig: het kostte nogal wat energie om van een oude ezelweide een vruchtbare tuin te maken.” Met de noeste inzet van de vrijwilligers uit Heer is die missie geslaagd.

“Theater is een passie die zich niet op laat sluiten in een zaal”

Theater in de tuin

Een nieuwe belevenis om naar uit te kijken is de voorstelling met de werktitel Hof van Papavers, die in het weekend van 19 september vier keer in de Hof van Heer zal spelen. Toneelgroep Papaver toont verhalen en indrukken van de afgelopen tijd: soms komisch, soms treurig, soms persoonlijk en soms louter poëtisch. De scènes zijn herkenbaar voor iedereen. Voor Jo is de Hof van Heer een logische plaats om deze voorstelling te laten zien. “Theater is een passie die zich niet op laat sluiten in een zaal, waar momenteel maar weinig mensen in mogen. Buiten mag er meer. Bovendien is spelen in de buitenlucht een manier om theater minder elitair te maken. Kijk bijvoorbeeld maar naar Oerol op Terschelling of het Limburg Festival.”

Maastricht wordt groener

Passend bij de locatie vormt de natuur ook een thema in Hof van Papavers. “Corona is ontstaan doordat de mens al heel lang fout met de natuur bezig was,” vindt Jo. Gelukkig ziet hij in Maastricht ook voorbeelden van een betere omgang tussen mens en natuur. “Er zijn al meer initiatieven zoals deze: LOCOtuinen, de Tapijntuin, Buurderij Oost en West… Allemaal initiatieven die op een natuurlijke manier de buurt vormen, locaal en inclusief. Er ontstaat een beweging vanuit allerlei disciplines, waaronder de zorg, het onderwijs en de kunsten, die ervan overtuigd zijn dat het anders moet met mens en natuur. De coronacrisis heeft deze beweging in een stroomversnelling gebracht.” In dit kader ziet Jo alle ruimte voor de Hof van Heer om zich langzaam nog verder te ontwikkelen, zonder dat de verschillende initiatieven elkaar in de weg zitten. “Hopelijk komen andere buurten door de Hof van Heer ook op het idee om zoiets op te starten.”

De voorstelling wordt coronaproof gespeeld op 19 en 20 september, meer informatie vind je op https://hofvanheer.nl.Lees ook