Buurtoverleg juli buurtnetwerk Us Sint Maartenspoort

op 19 juli 2018 door Buurtnetwerk Sint Maartenspoort Buurtreporter

Buurtoverleg  van buurtnetwerk Us Sint Maartenspoort.

Dit overleg zal plaatsvinden op donderdag 26 juli a.s. om 19.30 uur .

Locatie : bij goed weer in de Buurttuin, of elders! We informeren jullie dan nog WAAR we bij elkaar komen!

Als agenda stel ik voor :

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Aanvullen van de agenda met actuele zaken+ bespreken verslag van 28 juni j.l. (bijgevoegd)
 3. Mededelingen o.a.
  • Buurtnetwerk  Thuis in Maastricht
  • Resultaten van de enquête naar de buurtnetwerken
 4. Stand van zaken in de  Buurttuin ( Marjolijn)
 5. Voortgang ontmoetingsruimte : resultaten van het buurtonderzoek
 6. Werkgroep Burendag
 7. Ontwikkelingen buurtnetwerk
 8. Andere agendapunten
 9. Afspraken
 10. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Us Maartenspoort i.o.

Emile Dobbelstein

Verslag bijeenkomst Buurtnetwerk Sint Maartenspoort dd 28 juni 2018