Hans Moleman
TIM-verslaggever 11 april 2021

Buurtnetwerker Meys mikt op duurzame prachtwijk

Jennifer Timmermans van Mondiaal Maastricht belicht als Goal Getter deze week: Chris Meys. Sinds vijfeneenhalf jaar is Chris als vrijwilliger voorzitter van buurtnetwerk Limmel. Samen knokken ze er daar voor om van Limmel een duurzame voorbeeldwijk te maken.

Limmel is een buitenwijk in het noordoosten van Maastricht. In de vorige aflevering van deze serie over SDG-goalgetters, met Anouk Willems van IKC De Geluksvogel, zagen we al een stuk duurzame onderwijsinnovatie in de wijk.

Limmel heeft meer: naast de school zijn nu een volledig energieneutraal winkelcentrum en tweeënveertig nieuwbouwwoningen in aanbouw. En de huurwoningen aan de Balijeweg waren na de renovatie de eerste in Zuid-Limburg met complete zonnepaneeldaken.

In Limmel bevindt zich ook de Hotel Management School waar onlangs een energieneutrale nieuwe campus is opgeleverd. Achter de hotelschool is een prachtig openbaar park aangelegd. Chateau Bethlehem en Jerusalem zijn twee historische parels met een unieke uitstraling op de buurt.

Braakliggend

De charme van Limmel wordt nu nog beperkt door een braakliggend voormalig industriegebied pal aan de Maas. De fabrieken zijn al lang gesloopt, op de schoorsteen van de oude zinkwitfabriek na die als monument werd behouden. Maar de grond is er vervuild en daarom tot op heden onbebouwd.

Om het terrein staan hekken, waar twee grote spandoeken hangen. De eerste is van Naga Solar, een bedrijf dat wereldwijd zonneparken bouwt en waar het terrein eigendom van is. De tweede is van het buurtnetwerk Limmel met de boodschap: ‘Natuurlijk wónen in Limmel aan de Maas!’

Toekomstplan

De buurt wil in de toekomst van het terrein een cruciale rol spelen. Met het buurtnetwerk zetten Chris en zijn medebestuursleden zich in voor een transformatie van de grond tot een mooie, duurzame en diverse woonwijk waar de burger centraal staat.

Chris is in het dagelijks leven bij de gemeente Roermond coördinator monumentenzorg en archeologie, wat kennis meebrengt die hij goed kan inzetten bij dit plan.

Brainstorm

Bij de realisatie van het plan heeft hij de inspraak van alle betrokken partijen hoog in het vaandel staan. (SDG#17). Het buurtnetwerk telt verschillende samenwerkingspartners, van de schooldirectie van De Geluksvogel tot de leiding van de hotelschool en de leden van de studentenvereniging Amphitryon, van de eigenaren van het terrein tot lokale kleine ondernemers en natuurlijk  de buurtbewoners.

Alle partijen werden uitgenodigd om samen na te denken over de basisbehoeften van het nieuw buurtplan. Uit deze brainstormsessie bleek dat men het er unaniem over eens was dat de ontwikkeling van dit braakliggend terrein echt het verschil zou kunnen maken voor de hele buurt.

Rivierzicht

Chris vertelt dat bij de uittekening van het plan tal van duurzame doelen zijn meegenomen. Zo was het belangrijk dat de drukke Willem Alexanderweg, waar per etmaal 15.000 voertuigen passeren waarvan 750 vrachtwagens, omgeleid zal worden. Dit ter bevordering van de schone lucht en ter vermindering van de geluidsoverlast.

Mooi is ook dat er een aangename wandel- en fietsverbinding vanuit Limmel naar de binnenstad wordt voorgesteld. Dit alles zal de algemene gezondheid en welzijn ten goede komen (SDG#3). Ook zal er door een omleiding van de wegen een directe verbinding met de Maas komen. Open zicht op de rivier maakt Limmel aantrekkelijker voor nieuwe bewoners.

Dit dient te leiden tot een verminderde ongelijkheid. (SDG #10). Zo zullen bijvoorbeeld jonge gezinnen met kinderen worden aangetrokken die de populatie van de lokale school kunnen verbreden. (SDG #4). Als laatste wijst Chris erop dat het plan is om de daken van de huizen uit te rusten met zonnepanelen waardoor de doelstelling van betaalbare en duurzame energie wordt bereikt. (SDG #7).

Toekomstplan

Al deze wensen en doelen van het buurtnetwerk werden uitgewerkt in een plan dat is voorgelegd aan de gemeente Maastricht. Die heeft na intensief overleg de stap gezet om een externe stedenbouwkundige in te huren om het verder uit te werken.

Het idee is het gebied grofweg in drie stukken te delen, legt Chris uit. In het eerste deel nabij de Noorderbrug voorziet men een groen parkeergebouw dat meteen ook dient als geluidsmuur. De woonwijk met ook huizen met tuinen is de centrale zone, die inspeelt op de groeiende vraag naar huisvesting. In het derde part komt woningbouw bij de monumentale schoorsteen aan de Maas en wat lichte bedrijvigheid.

Wens

Dit hele initiatief gericht op herontwikkeling in Limmel is een goed voorbeeld van hoe burgers het heft in eigen handen kunnen nemen. Met de steun van kundige mensen en de stuwende kracht van vrijwilligers krijg je dan een mooie verbinding tussen de burgers, bedrijven en de stad in een duurzame context. 

De grote wens van Local Goal Getter Chris Meys? Dat de nieuwe mooie woonwijk over vijf jaar klaar zal zijn. Dat zou het beste resultaat zijn van de jarenlange inzet van Limmel´s buurtnetwerkers.

Meer over Maastricht en duurzame SDG-doelen: www.mondiaalmaastricht.nl

Volgend weekend in deze korte serie over duurzame goalgetters: Bo Croonen, voorzitter van de studentenvereniging van de Hotelschool. Amphitryon is de oudste en grootste studentenvereniging van Maastricht, en ze zet zich in voor maatschappelijke doelen.

 Lees ook