Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 12 mei 2020

Steungezinnen bieden ondersteuning aan overbelaste ouders

De coronacrisis brengt voor velen op gezinsniveau een nieuwe situatie met zich mee. Ouders werken vanuit thuis en de hort op om leuke dingen te ondernemen zit er zo goed als niet in, ook niet voor hun kinderen. Tel daarbij de onzekerheid over werk en het onafgebroken samenzijn met het gezin op en je emmer kan als opvoeder wel eens overlopen. In dat geval is Buurtgezinnen, in Maastricht onderdeel van welzijnsorganisatie Trajekt, misschien wel een fijne escape. Hierbij worden ouders bij wie de weegschaal even niet meer in balans is, gekoppeld aan steungezinnen, die hulp bieden in de opvoeding.

Opvoeden: niemand beweert dat het een makkelijke taak is. In sommige situaties is het zelfs een hele moeilijke. Maar zolang het lastig is maar niet misgaat, houden hulpverleningsinstanties hun handen ervan af. Voor die families is Buurtgezinnen in het leven geroepen. Het zogenoemde steungezin krijgt een kind van het vraaggezin over de vloer voor een paar uur in de week. Dan kan diverse redenen hebben. Ouders brengen bijvoorbeeld een heel druk kind dat alle energie opeist een middag weg zodat ze die middag volop aandacht hebben voor hun andere kinderen. Vraaggezinnen bestaan echter meestal uit alleenstaande ouders, die om wat voor reden dan ook door de bomen het bos niet meer zien. “Die kunnen niet even de taak afgeven op hun partner of overleggen hoe iets op te lossen. Het is overigens niet de bedoeling dat het kind meerdere keren per week bij het steungezin over de vloer komt. Als daar behoefte aan is, dan moet er hulpverlening aan te pas komen”, aldus Nicole Janssen, de coördinator van Buurtgezinnen. Zij bestudeert wat het vraaggezin nodig heeft en gaat vervolgens op zoek naar een geschikt steungezin. Er volgt kennismaking, waarna het vraaggezin aangeeft wel of niet met deze mensen door te willen. Uiteindelijk worden alle afspraken en wensen op papier gezet. Een proefperiode van drie maanden volgt. Buurtgezinnen houdt voor een periode van twee jaar een oogje in het zeil. Daarna kan de koppeling voort blijven bestaan, maar dat vervolg regelen de gezinnen zelf.

Matches

Dat het sommige ouders soms even te veel wordt, vindt Nicole niet gek. “Dat kan als je bijstandsmoeder bent, maar ook als bankdirectrice. Zij kunnen allemaal aankloppen bij Buurtgezinnen, of je nou aan de vragende of steunende kant zit. Vroeger had iedereen wel een gezin in de buurt dat het even zwaar had. Moeders rouleerden in nood wel eens wat kinderen betreft. In de huidige samenleving gebeurt dat steeds minder door de steeds sneller wordende maatschappij.” Het zijn van een steungezin is vrijwillig, maar brengt uiteraard wel verantwoordelijkheden met zich mee. Er zitten dan ook wel wat eisen aan vast. “We zoeken mensen die al kinderen hebben of door hun werk aan de opvoedkant hebben gestaan. Ook is een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, vereist.” Maastricht telt momenteel vier succesvolle matches. Nicole is momenteel in gesprek met drie nieuwe vraaggezinnen en twee nieuwe steungezinnen. “Ik denk dat we nog wel meer vraaggezinnen krijgen. De emmertjes tijdens de coronacrisis zullen in vele gezinnen overlopen.”

Het steungezin van Nicole

Dat Nicole de coördinatie van Buurtgezinnen op zich zou krijgen, lijkt wel alsof het zo heeft moeten zijn. In de tijd van haar aanstelling -maart van dit jaar – kwamen de twee jaar dat zij zelf met man Rob een meisje van zes jaar wekelijks opving, net ten einde. “We waren de eerste match die via Buurtgezinnen in Maastricht werd gemaakt”, vertelt Nicole trots. “We hebben een match met een alleenstaande moeder, die ook avonddiensten werkt. Ze wist destijds niet hoe zij haar drukke werkschema ging combineren met het naar school gaan van haar kroost. Twee maanden voordat het meisje naar school moest, kwam ze hier een keer spelen met mama. De keer daarna ging ik haar al zelf halen en zo bouwden we dat op. Inmiddels hebben we een stevige en liefdevolle band met zowel moeder als dochter.” Nicole biedt niet alleen steun, maar vindt deze zelf soms ook in de connectie. “Als ik het zelf lastig heb, zeg ik niet af. Dan vind ik die afleiding juist heerlijk.” Het meisje in kwestie blijft ook na het aflopen van de twee jaar-grens van Buurtgezinnen over de vloer komen bij Nicole en Rob. “De ene keer knutselen we, de andere keer kijken we een filmpje samen op de bank. Maar het kan ook goed zijn dat ze iets voor haar eigen doet.” Nicole is nog altijd heel blij steun te kunnen bieden aan haar vraaggezin. “Met dit vrijwilligerswerk help ik dan wel slechts één iemand, maar voor diegene maak ik wel een wereld van verschil.”

Ouders die zich herkennen in de problematiek van vraaggezinnen, kunnen zich aanmelden bij Buurtgezinnen. Er kan met Nicole Janssen contact worden opgenomen via nicole.huls@trajekt.nl of 06-52593081. Ook kan er gekeken worden op de website van Buurtgezinnen.

 

 Lees ook