Vroeger in Boschpoort

Boschpoort dankt haar naam aan de voormalige stadpoort van Maastricht. De in de Middeleeuwen gebouwde poort vormde de belangrijkste toegang tot de stad en lag aan het einde van de Boschstraat.

Van de poort zelf is helaas niet overgebleven. De buurt Boschpoort ontstond begin twintigste eeuw in het door industrieën gedomineerde gebied tussen de rivier de Maas, het Voedingskanaal en de Zuid-Willemsvaart. In 1921 werd voor deze nieuwe buurt een noodkerk gebouwd; drie jaar later begon men met de bouw van de definitieve parochiekerk, de Sint-Hubertuskerk die tegenwoordig dienst doet als sportschool.

Boschpoort, Maastricht 2015
Boschpoort, Maastricht 2015

De buurt wordt omgeven door verschillende wateren zoals de Maas, het Voedingskanaal en het Verbindingskanaal waar op verschillende plekken woonboten aangemeerd liggen.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in

Geen berichten