George Seelen
Buurtreporter 6 december 2018

Bijeenkomst over verward gedrag

Verward gedrag… iedereen komt het tegen! Maar wat doe je dan…? Op vrijdag 30 november werd er in het Trefcentrum van Wittevrouwenveld een bijeenkomst
gehouden over verward gedrag. Er was een redelijke opkomst van belangstellenden en professionals (o.a. Sociaal Team). Door Marjolein Luimes en Kees Smit werd toegelicht waarom er tegenwoordig meer aandacht is voor personen met verward gedrag en waarom men het vaker ziet.

Onderzoek wijst uit dat één op de vier mensen op enig moment in zijn of haar leven in een psychisch kwetsbare positie komt. Denk aan een traumatische ervaring, een verslaving of depressie, eenzaamheid of bijvoorbeeld een psychose.

Tijdens de bijeenkomst werden er enkele filmfragmenten vertoond van situaties waarmee iedereen in de praktijk van alledag geconfronteerd kan worden. Vooral het fragment met een verwarde jongeman in de supermarkt sprak de aanwezigen aan. Helaas komen vooral de heftige en gewelddadige situaties in het nieuws. Deze vormen slechts een fractie van het totaal.

Maar wat moet je doen als je verward gedrag tegenkomt of als je je zorgen maakt om iemand? Ga je dan met deze persoon in gesprek of juist niet? Wat zeg je en hoe doe je dat? Of wil je daar met iemand anders over praten? Wie kan je helpen?

Op zulke vragen werd uitgebreid ingegaan tijdens de bijeenkomst en zo ontstond een levendige uitwisseling waarbij een ervaringsdeskundige vanuit haar praktijk de situatie belichtte. Er werden adviezen gegeven wat men kan doen als er in de eigen omgeving iemand verward gedrag vertoont of begint te vertonen.

Maakt u zich zorgen over iemand, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team (06-27850504 of www.sociaalteammaastricht.nl). U kunt het ook melden bij het regionale meldpunt GGD vangnet 088 889 50 16. Wanneer er acuut iets moet gebeuren omdat er sprake is van een onveilige of gevaarlijke situatie, meldt dit dan bij de politie via 0900-88 44 of bel 112. Het is de bedoeling dat er t.z.t. een vervolg komt op deze dialoogbijeenkomst.Lees ook