Hans Moleman
TIM-verslaggever 4 juli 2020

Beste AZC van NL voorzichtig open

Het permanente asielzoekerscentrum bij de Noorderbrug heeft de deuren geopend. In juni zijn de eerste bewoners ondergebracht in de gloednieuwe wooneenheden, die AZC Maastricht tot misschien wel de beste opvanglocatie van Nederland maakt.

Een zachte opening was het, de start van het nieuwe asielzoekerscentrum Maastricht aan de François de Veijestraat, randje Limmel. Geen fanfare, geen wethouder die een lint kwam doorknippen: vanwege de coronatijd moeten speciale maatregelen in acht worden genomen.

Inhuizen

Dat betekent ook dat het ´inhuizen´ van nieuwe bewoners geleidelijk gebeurt, zo meldt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) Maastricht in zijn jongste nieuwsbrief. Gelet op de coronabeperkingen zullen de huidige bewoners van de oude opvanglocatie aan de Parkweg niet verhuizen. De tijdelijke opvang bij de Kennedybrug in Villapark blijft daarom wat langer open.

In de asielopvang geldt verder dat het in alle openbare ruimten, zowel binnen als buiten, verplicht is anderhalve meter afstand te houden van medebewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers. Groepsvorming met meer dan 3 personen, bijeenkomsten en feestjes in de woonunits zijn verboden.

Speelveld

Ook worden er voorlopig nog geen lessen en activiteiten in groepsverband gegeven. Wel vinden er online activiteiten plaats om sociale isolatie te voorkomen, in samenwerking met lokale maatschappelijke initiatieven.

De binnenhof van het nieuwe AZC, waar een stel fraaie oude bomen voor schaduw zorgt, gaf vrijdagmiddag een ontspannen beeld. Kinderen waren bezig met de klimtoestellen op het speelveldje, een paar jonge mannen maakten een praatje, op de stoep van enkele woningen zaten bewoners in het zonnetje.

Regels

¨De regels zijn strikt¨, aldus de nieuwsbrief. ¨Indien bewoners zich niet aan de regels houden, treedt het COA op en krijgen bewoners een maatregel opgelegd. Deze maatregelen variëren van het voeren van een correctiegesprek tot het inhouden van weekgeld of andere verstrekkingen.¨

Bewoners worden op verschillende manieren en in verschillende talen geïnformeerd over de stand van zaken en de maatregelen rondom het coronavirus. Op de bewonersinformatiesite www.mycoa.nl kunnen zij alle informatie in hun eigen taal lezen.

Open dag

De coronatijd betekent ook dat de jaarlijkse open dag van het COA in Maastricht moet worden afgelast. Op zo’n publieksdag kunnen omwonenden en andere belangstellenden kennis maken met de opvang, de bewoners en hun dagelijks leven, en een indruk krijgen van het werk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het COA, VluchtelingenWerk en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Bekeken wordt nog wat in de loop van dit jaar de mogelijkheden zijn om, gelet op de beperkingen van de coronamaatregelen, belangstellenden op een veilige manier kennis te laten maken met de nieuwe asielopvang in Maastricht.

Aldi

De nieuwe opvang aan de rand van Limmel en Wyckerpoort, naast de NS-werkplaats en vlakbij de Aldi en de Mediamarkt, is nu het grootste AZC van Limburg. Het complex gaat plaats bieden aan maximaal 650 mensen, en zal tot zeker 2037 als vaste opvanglocatie voor asielzoekers in de Limburgse hoofdstad dienen.

Het COA kocht de locatie bij de Maas, met het voormalige kantoor van de PLEM, de Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij, vier jaar geleden van de gemeente Maastricht. Achter het PLEM-kantoor zijn het afgelopen jaar woningblokken met drie woonlagen gebouwd, die rond een groene binnenhof zijn gegroepeerd. In het markante PLEM-gebouw zelf, waarvan de renovatie nog gaande is, komen naast wooneenheden ook de COA-kantoren en les- en vergaderruimten.

Verbinding

Het COA heeft expliciet voor de gemeente Maastricht gekozen als grote gemeente binnen de provincie Limburg en daarmee als kernlocatie voor de hele provincie.

‘Doordat we centraal in de stad zitten, zijn er goede mogelijkheden voor wederzijdse uitwisseling: bewoners zitten dicht bij verschillende voorzieningen en kunnen daardoor goed integreren in de samenleving. De internationale oriëntatie van Maastricht maakt ook dat onze bewoners zich hier thuis voelen’, meldde het asielopvangorgaan in een eerdere nieuwsbrief.

Vrijwilligers

De Maastrichtse asielopvang zoekt nog extra vrijwilligers voor activiteiten zoals scholing en recreatie en het wegwijs maken in de nieuwe omgeving.

Er staan verschillende vrijwillige functies open: begeleider open leer centrum, docent basaal Nederlands, begeleider kinderatelier, begeleider recreatiezaal, ondersteuning huismeester, begeleider vrijetijdsbesteding en begeleider zwemlessen.

Gedragscode

Vrijwilligers in de asielopvang maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. ¨Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend¨, aldus het COA.

Wie vrijwilliger wil worden moet 18 jaar of ouder zijn, kunnen samenwerken, affiniteit hebben met asielzoekers, afstand kunnen bewaren tot de asielzoeker (je bent geen belangenbehartiger) en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ kunnen overhandigen. Voor vrijwilligers geldt bovendien, net als voor medewerkers, de COA gedragscode.

Het mailadres voor meer informatie en aanmelden: activiteitenmaastricht@coa.nlLees ook