Vroeger in Belvédère

Belvédère barst van de geschiedenis. Hier zijn onder in de lössgroeve de oudste archeologische resten van heel Nederland ontdekt. De gevonden resten, onder andere stenen werktuigen en dierenbotten dateren uit verschillende perioden van de Oude Steentijd.

 

Een van de meest opzienbarende vondsten was die van een vuurstenen mes dat waarschijnlijk door Neanderthalers gebruikt werd voor het slachten van een wolharige neushoorn, waarvan later ook resten gevonden zijn. Daarnaast zijn er in de Belvédère-groeve dorpen ontdekt van de Bandkeramiekers: boeren uit de Nieuwe Steentijd.

opgravingen belvedere

Een groot deel van de buurt bestaat sinds de 19de eeuw uit industrie. De steenfabriek Belvédère, die in 1982 zijn deuren sloot, was een van de oudste bedrijven uit het gebied. In 2004 werd het Masterplan Belvédère gepresenteerd. Vanwege de economische crisis werden de ambitieuze plannen flink bijgesteld.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in