Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 19 juli 2020

Belangrijke mijlpalen voor toekomst onderwijs in Belfort en Scharn

We zitten midden in de schoolvakanties. De aanloop daar naar toe was er voor de kinderen, leerkrachten en ouders een om niet licht te vergeten. Maar ook voor de bestuurders van scholen waren en zijn het nog steeds spannende tijden. Daar komt nog eens bij dat de toekomst van scholen op tal van manieren nooit ver weg is. Zo is de onderwijskoepel MosaLira de laatste maanden druk geweest met onderzoeken naar nieuwbouw of renovatie van schoolcomplexen. Midden in de coronatijd vonden voor het toekomstige Kindcentrum Scharn en een integraal Kindcentrum Maastricht-West in Belfort twee belangrijke ondertekeningen plaats.  Wethouder Onderwijs Bert Jongen was bij beide namens de gemeente Maastricht aanwezig.

Nieuwbouw of renovatie voor Kindcentrum Scharn? Eind van het jaar valt de beslissing 

De komende maanden is het bedrijf Ro-Groep in de weer met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het realiseren van Kindcentrum Scharn. De vraag zelf is simpel: kan een nieuwbouw plaatsvinden op de huidige locatie (Kloosterstraat) of is een grootschalige verbouwing verstandiger? Het antwoord bij projecten die voor een lange periode hun weerslag hebben op de school en de omgeving is uiteraard ingewikkelder. In het geval van Kindcentrum Scharn is het voor alle partijen dan ook belangrijk dat een haalbaarheidsonderzoek gaat plaatsvinden.

De fundamenten leggen voor een multifunctioneel kindcentrum. Dat is dus geen abc-tje. Die conclusie kan worden getrokken bij alleen al de opsomming van partijen die betrokken zijn bij – in dit geval – de toekomst van Kindcentrum Scharn. De Ro-Groep heeft inmiddels – zoals dat in jargon heet – verkennende gesprekken gevoerd met alle partners. Behalve de directie van MosaLira, het overkoepelend orgaan waaronder de school in Scharn en 15 andere andere basisscholen vallen, werd over de visie van het toekomstige kindcentrum ook gesproken met: MIK Kinderopvang, de medezeggenschapsraad MR (vertegenwoordigers ouders) en de gemeente Maastricht. Uiteraard werd ook gesproken met de directie van de Scharner basisschool.

Alle input door betrokkenen gegeven wordt door de Ro-groep uitgewerkt tot een definitief ontwikkelingsplan. Eerst zullen evenwel nog een aantal gesprekken plaats moeten vinden. Door de coronacrisis was niet alleen onderwijs geven geschrapt, bijeenkomsten met alle partners liep hierdoor vertraging op. Toch gaan alle partijen er vanuit dat na de zomervakantie de Ro-Groep tijdens een werksessie een toekomstvisie voor Kindcentrum Scharn kan presenteren. In het laatste kwartaal wordt dan de belangrijkste knoop doorgehakt: nieuwbouw of renovatie. Is die keuze gemaakt breekt een nieuwe spannende fase aan: dan beginnen de voorbereidingen voor de ontwerpfase van een project dat voor de jarenlang voor de jongste bewoners van Scharn een dagelijkse bestemming zal zijn. 

 

Belfort (Maastricht-West) op weg naar een nieuw integraal kindcentrum en nieuwbouw

Is MosaLira in Scharn druk in de weer over renovatie of nieuwbouw; twee weken terug werd in een van de lokalen van de John F. Kennedyschool (Belfort) door een aantal partijen een intentieverklaring getekend die groen licht geeft de voorbereidingen te starten voor een nieuw kindcentrum. Vertegenwoordigers van MosaLira, Suringar, Pinokkio, Radar, Xonar en wethouder Bert Jongen namens de gemeente Maastricht deden met het zetten van hun handtekening een belangrijke stap naar een voor het onderwijs in Maastricht-West belangrijke stap.

In het vastgestelde integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2020-2036 gemeente Maastricht heeft de nieuwbouw in Belfort prioriteit gekregen. Het is de bedoeling dat de John F. Kennedyschool en de Emile Weslyschool komen tot één huisvestingsproject samen met kindpartner Pinokkio, waarbij zorgpartners Radar en Xonar aansluiten. Mosa Lira College van Bestuur lid Jean Pierre Giessen en wethouder Bert Jongen benadrukten de middag van het ondertekenen van de intentieverklaring het belang van behoud van eigen identiteit. Bert Jongen: Giesen: “Dat is het belangrijkste kenmerk van dit project. Iedere partner draagt bij met een eigen identiteit bijdraagt. Wij zetten in op samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg voor de ontwikkeling van alle kinderen en hun ouders op deze locatie. 

Met deze intentieverklaring is een eerste belangrijke stap gezet in de realisatie van en samenwerking in dit nieuwbouwproject. De komende maanden gaat het bureau ‘Architecten aan de Maas’ aan de slag met de planontwikkeling. Zij onderzoeken hoe de belangrijke onderdelen onderwijs, opvang en zorg kunnen worden meegenomen in de nieuwbouw. Ook werken zij aan een visie over de herinrichting van het gebied. Met als doel een breed gedragen plan van aanpak. De verwachting is dat eind 2020 deze fase van planontwikkeling wordt afgerond, waarna de ontwerpfase volgt. In de loop van 2021 komen de eerste contouren van dit nieuwbouwproject op papier te staan.Lees ook