Bedrijventerrein Randwyck/Maastricht-Zuid

Op dit bedrijventerrein zijn vooral veel zorginstellingen, grote kantoren, universiteit, logistieke bedrijven en retail gevestigd. Ten noorden van de Oeslingerbaan sluit het bedrijventerrein aan op een woonwijk.                   

Gemeenten en partners werken aan vernieuwing. De opgave is groot: een gebiedsgericht energiesysteem, het uitbreiden van de kenniseconomie, het realiseren van studentenhuisvesting, het ontwikkelen van een hoogwaardige (groene) openbare ruimte en op termijn een herinrichting van het hele gebied.

Bijeenkomst bedrijventerrein Randwyck 1
Bijeenkomst bedrijventerrein Randwyck 2

Partners

De gemeente Maastricht werkt samen met SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht), MEA (Maastrichtse Energie Akkoorden) en Zuid-Limburg Bereikbaar aan vernieuwing.

Netcongestie is een urgent probleem

Kwartiermaker voor een nieuws gebiedsgericht energiesysteem Ron Bissels: “De verduurzamingsopdracht komt voort uit het klimaatakkoord. Netcongestie is een urgent probleem dat dit in de weg staat. Bij de vraag om nieuwe aansluitingen gaat het niet zozeer om transport- of aansluitcapaciteit, maar om gecontracteerd vermogen. Meer dan je nu hebt, kun je de komende 5 a 10 jaar niet krijgen. Wat je wel kunt doen is opwekpieken verminderen, het verbruik verschuiven en energie opslaan.”

Energy hub

Samenwerking in een Smart Energy Hub

Specialist Duurzame Bedrijventerreinen Jacko D’Agnolo heeft voor een kleine groep bedrijven een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om energie te delen.  “Niet alles kan namelijk individueel en achter de meter opgelost worden. Zo’n samenwerking kan plaatsvinden in de vorm van een Smart Energy Hub: een systeem dat optimaal gebruik maakt van lokale duurzame energie en zorgt voor slimme regie over de opwek, de opslag en het verbruik binnen een kleine groep bedrijven. Het kan tegennatuurlijk voelen om de samenwerking op de zoeken: als ondernemer ben je juist heel autonoom en beslis je zelf wat je doet. Het is goed om te weten dat deze aanpak er voor staat om ondernemers te kunnen laten groeien en/of verduurzamen op een toekomstbestendige manier.” 

Je kunt aan de slag

Gezamenlijk inzicht in het energieverbruik per bedrijventerrein is de enige mogelijkheid om per gebied een toekomstbestendig energiesysteem te realiseren.  Je kunt nu meedoen. Lees hoe je je aanmeldt. 

Persoonlijk gesprek    

Wil je als bedrijf/ondernemer in gesprek over jouw eigen energievoorziening of het lokale energiesysteem op jouw bedrijventerrein? Neem contact op met:

  • Gebiedsgericht Energiesysteem Bedrijventerreinen Maastricht: kwartiermaker Ron Bissels, ron.bissels [at] zuid-limburg-bereikbaar.nl (ron[dot]bissels[at]zuid-limburg-bereikbaar[dot]nl)   

Eerdere activiteiten

  • MEA kennissessie 18 april 2024 Update GGA’s Beatrixhaven en Randwyck/Maastricht-Zuid 
  • Kick-Off GebiedsGerichte Aanpak Randwyck/Maastricht-Zuid 12 maart 2024 van Zuid-Limburg Bereikbaar

Deelnemers over deze bijeenkomst

Alle 20 deelnemers waren het met elkaar eens dat het goed is om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. “Fijn dat die openheid er is. We kunnen veel van elkaar leren”, klonk het in de zaal. Sommige deelnemers hadden al heel gerichte vragen en misten duidelijkheid in de nieuwe contractvormen van netbeheerder Enexis. Ze wilden ook meer helderheid over de mogelijkheden van een zogenaamd EHP (energie handels platform). 

“Loopt de wetgeving bij voorbaat niet achter op de (juridische) ontwikkeling?”, vroegen sommigen zich af. Voor anderen was bijeenkomst een eye-opener. Ze gaan zich zeker verdiepen in de eigen verbruiksgegevens en willen graag van elkaar blijven leren. Marc Hazen, programmamanager van het EVI (Energie en Verduurzaming Industrie); “De plannen die nu gemaakt worden zijn van belang. De aanpak van netcongestie ook. Dit kan niet slagen zonder dat je dit van onderaf opbouwt, zoals hier in Randwyck. Ik wil graag nog vaker aansluiten bij dit soort bijeenkomsten en initiatieven.”