Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 18 maart 2019

Basisschool Het Mozaïek van zwak naar goed

Bij Het Mozaïek op Caberg zijn ze apetrots. De onderwijsinspectie verleende de basisschool een dikke maand terug het predicaat ‘goed’ voor de geleverde onderwijskwaliteit. De inspecteur sprak over een uitzonderlijk mooie prestatie, zeker met in het achterhoofd waar Het Mozaïek vandaan komt.

Want men heeft hard moeten werken om Het Mozaïek, in het verleden Sint-Christoffel genaamd, op het juiste spoor te krijgen. Zo’n zeven jaar terug moest de basisschool het zelfs doen met de kwalificatie ‘zwak’. Ben Dackers, de huidige directeur, vertelt: “De school had geen goede naam. Dat kwam omdat verouderde onderwijsmethodes werden toegepast die niet meer van deze tijd waren.” Het zorgde ervoor dat ouders uit het, zoals Dackers het noemt ‘sociaal-arme’ Caberg, scholen in andere wijken verkozen boven Het Mozaïek om hun kind te plaatsen. En dat moest anders, besloten ze op de basisschool. “Qua personeel is een hoop veranderd. Daarnaast is bijvoorbeeld ook de school grondig verbouwd.” De afgelopen anderhalf jaar moest Het Mozaïek het met de status van een basisarrangement doen, wat betekent dat de school voldeed aan alle wettelijke eisen en dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende was. Echter had er in die periode ook al een ‘goed’ ingezeten, volgens Dackers. “Door omstandigheden kwam het er maar steeds niet van dat de inspecteur ons een bezoekje bracht. Maar dat doet niets af aan onze vreugde van nu. Dit is iets om trots op te zijn.” Het Mozaïek is door de onderwijsinspectie op veertien onderdelen beoordeeld. Daarvan scoorde het op tien punten een ‘goed’ en op vier punten ‘voldoende’. Het Mozaïek is overigens de eerste school, aangesloten bij scholenkoepel Mosa Lira,  die een ‘goed’ heeft, naast Basisschool Sint Pieter, dat een ‘excellente’ status verwierf.

Kindcentrum

Deze ontwikkelingen lijken een positief effect te hebben op het bestaansrecht van Het Mozaïek. Het leerlingenaantal schoot de voorbije drie jaren omhoog van 110 naar 141. Dackers hoopt de 150 vóór het eind van het jaar aan te tikken. Maar ook binnen de wens van de gemeente, om verdeeld over de stad dertien kindcentra te hebben, lijkt de stijgende lijn goed nieuws. In kindcentra worden basisscholen en kinderopvangcentra op strategische plekken in de stad samengevoegd, om zo kinderen van hun peuterjaren tot aan de middelbare school onderwijs op één plek te bieden. “In eerste instantie zijn we door de gemeente niet meegenomen in het bepalen van de plekken voor deze centra. Nu moet er goed gekeken worden of deze school zelfstandig of samen met een andere school kan uitgroeien tot een kindcentrum. Ik denk echter dat ze nu niet meer om ons heen kunnen.” Wat hierin ook mee kan helpen is het feit dat Peutergroep Wiemelhook, gevestigd in hetzelfde pand als Het Mozaïek, twee weken geleden ook een ‘goed’ van de inspectie ontving. De peuters van die opvang stromen uiteindelijk door naar Het Mozaïek.

Bijzonder

Volgens Dackers spreken enkele extra’s die de school biedt in het voordeel van Het Mozaïek. Zo is er een taalklas voor kinderen die geen of weinig Nederlands spreken. Binnen een half jaar wil de school hen zover vooruit helpen dat zij kunnen aansluiten bij reguliere klassen. Ook is er de plus-klas. Kinderen van alle groepen in de bovenbouw, die boven het gemiddelde uitsteken, komen een dagdeel per week samen en krijgen dan extra stof aangeboden. “Op hun niveau is dit extra uitdagend. Zo voorkomen we dat zij zich gaan vervelen”, lacht Dackers. En er is een huiswerkklas, waarbij de scholieren onder begeleiding van een leerkracht drie keer per week begeleiding krijgen. “Enerzijds omdat kinderen thuis zich minder de tijd nemen om aan hun huiswerk te zitten. En anderzijds omdat ouders het zelf vaak lastig vinden om hen hierin te helpen. Een staartdeling wordt tegenwoordig dan ook anders gemaakt dan vroeger. Daarom zijn er zo nu en dan ook avonden waarop we ouders uitnodigen en we hen de leermethode voorleggen. In het kader van verbinding werkt dit ook goed.”Lees ook