Bankastudios: zowel een cultureel als een sociaal kruispunt

op 9 mei 2017 door Stephan Van Appeven TIM-verslaggever

Het markante ROZ-gebouw in de Bankastraat op Mariaberg staat al een tijd op de nominatie gesloopt te worden. Op verzoek van de gemeenteraad is dit voorlopig nog uitgesteld. De stichting M-LABROZ wil nu de definitieve redding gaan bewerkstelligen voor het voormalige thuis van Regionale Omroep Zuid. Een 57 pagina’s dik ondernemersplan is inmiddels verstuurd naar de gemeente in de hoop deze warm te maken voor de Bankastudios, zoals het gebouw moet gaan heten.

Een creatieve broedplaats voor allerlei soorten cultuur moet het worden. En veel vraagt M-LABROZ in de realisatie hiervan niet van de gemeente. Slechts twee verzoeken, verwerkt in het businessplan, zijn aan het adres van het lokale bestuur gericht. 1: het gebouw wordt voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgedragen aan de stichting. 2: Bankastudios krijgt een eenmalige startsubsidie van 170.000 euro mee. “Uit onze berekeningen kwam naar voren dat de gemeente dit geld sowieso kwijt is aan een eventuele sloop. Dus dan kan men het net zo goed aan ons geven”, vertelt Lucas Vroemen, die in het verleden de techniek verzorgde in het ROZ-gebouw en nu ondernemer is. “Bovendien moet men dat hele park eromheen nog gaan inrichten en een trafohuis verhuizen, ook dat kost geld”, vervolgt hij. Dit zijn alleen al enkele financiële motivaties waarmee Vroemen de gemeente warm hoopt te maken. Zijn grote drijfveer zit hem in het feit dat hij, samen met zijn medebestuursleden, iets wil betekenen voor de cultuur in Maastricht. “Het vervolmaken van de culturele keten in onze stad, noem ik het. Ik wil daarnaast iets terug doen voor de maatschappij. En dat zonder structurele subsidie!” Vroemen vindt het aan de ene kant jammer dat juist een burgerinitiatief een cultureel middelpunt, dat Bankastudios kan zijn, van de grond moet krijgen. “Cultuur heeft een enorme economische invloed op een stad. Als je geen bruisende cultuur hebt, komt bijvoorbeeld een groot bedrijf zich hier niet vestigen. Wat moeten medewerkers dan na werktijd allemaal gaan doen? Ik vind het raar dat het initiatief vanuit de samenleving komt, maar aan de andere kant is dit ook goed: dat tekent de verbinding.”

Het concept

Bankastudios moet aan diverse artiesten en kunstenaars ruimte gaan bieden. Voor weinig geld kan bijvoorbeeld een repeterende band een hele middag gebruik maken van één van de vele ruimtes die beschikbaar zijn, voor betaalbare huurprijzen krijgt een kunstenaar een vaste ruimte in het gebouw. “Afgelopen week moest ik met mijn band (The Liberators) helemaal naar Nederweert voor een fatsoenlijke repetitieruimte. Er was hier nergens plek. En dat in Maastricht! Dat snap ik niet. In Bankastudios moet een conservatoriumstudent straks voor 6 á 7 euro een hele middag kunnen toeteren”, vertelt Vroemen. Hij hoopt bovendien dat er tussen de creatievelingen samenwerkingen ontstaan. Daghoreca binnen het gebouw moet hiervoor gaan zorgen. “Een kunstenaar ontmoet een band waarvoor hij de albumhoes gaat ontwerpen en een acteur vertelt diezelfde band dat de leden als zoutzakken op het podium staan en wil ze daarbij helpen. Dat soort verbindingen hopen we te creëren.”

Buurt

Niet alleen kan Bankastudios een nieuwe schakel in de Maastrichtse cultuurketen worden, tevens zien Vroemen en zijn mannen voor de wijk Mariaberg een hoop voordelen. Zo moet de daghoreca niet alleen de pauzerende artiesten en kunstenaars van koffie en een broodje voorzien, ook de buurt moet hier een natje en droogje komen nuttigen, als sociaal contactpunt tussen bewoners en kunstenaars. Ook hopen de bewoners evenementen als rommelmarkten te kunnen organiseren in het omliggende parkje, waar nu een groot bord met ‘verboden toegang’ mensen weert. Maar er is nog meer. Vroemen: “Uit een uitgebreid buurtonderzoek bleek dat veel mensen in Mariaberg de muzieklessen voor hun kinderen eigenlijk niet kunnen betalen bij de reguliere instellingen. Daarom willen wij deze voor een lage prijs aanbieden.” En de oefenende artiesten maken dit mogelijk. “Muzikanten zitten bij ons redelijk goedkoop. In ruil daarvoor geven zij één keer in de zoveel tijd kostenloos een muziekles of doen een project met de kinderen. Die voorwaarde zit dan in die lage huurprijs. Mariaberg is een actieve buurt; er wordt veel georganiseerd en er is een buurttheater. We hopen voor dit soort initiatieven een thuis voor te creëren.”