Het web van participatie

Samen doen, Samen meer bereiken: Dat is een mooie gedachte. Vanuit deze gedachte ontstaan er vele netwerken in buurten om elkaar te stimuleren tot participatie. Er worden vragenlijsten […]

Wonen in vernieuwd Maastricht

Je moet geduld hebben dat is een zaak die zeker is, alvorens de oude tijden van weleer vernieuwd zijn en je heerlijk kunt wonen in vernieuwd Maastricht.  De voortgang aan de groene loper qua […]

Groene bak: ‘Wild West’ in de kernstraat

De Professor Kernstraat is een groene straat,  een straat met rozenperken, grasveldjes en Lindebomen. De straat heeft parkeervakken en de bewoners hebben een parkeervergunning. Kortom een […]

Opening Stadspark Maastricht Oost

Er staat een feestelijke opening van Stadspark Maastricht-Oost op de agenda. Voor dit feestelijke gebeuren dat op zaterdag 16 juni plaatsvindt, kun je nog ideeën aanleveren. Er is een […]

Zelfredzaamheid, bewustwording en spiritualiteit

In rumoerige tijden, waarin de druk op de geestelijke gezondheid van de mens steeds hoger wordt, lijkt zelfredzaamheid een soort toverwoord geworden. Door de verschuivingen in de zorg, vaak om […]

Maatschappelijke onrust, werk en wet

De afgelopen jaren is de positie van werkenden steeds verder verslechterd. Daardoor is er ook een passieve agressiviteit ontstaan op veel werkplekken. Een dreigend iets zoals “de angst om je […]

Symbolische opening Groene Loper

Donderdag 29 maart is het zover, dan komt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in de ochtend naar Maastricht om de Groene Loper officieel te openen. In symbolische zin wordt de Groene Loper […]

Wyckerpoort heeft je nodig

Wijckerpoort heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Enerzijds is er veel verbeterd door de bouw van de tunnel, de aanleg van de Groene Loper en de komende aanleg van […]

Duurzaamheid, een mooie droom

Duurzaamheid is een breed begrip. Je kunt er van alles onder scharen: voedsel, kleding, levenskwaliteit, hoe wij met elkaar omgaan, of wij gezond of ziek zijn. Vreugde en geluk gaan vaak ook […]

Een terugblik in vogelvlucht

De Koning Willem-Alexandertunnel is nu 1 jaar geopend. Zo wonend bij de voormalige A2 heb ik toch wel het een en ander mee gemaakt de afgelopen jaren. De fundamenten trilden op zijn voegen, […]