Informatiemiddagen Groene Poort Oost

Er ligt een plan om op het verlaten voetbalveld aan de Akersteenweg een P&R aan te leggen voor verkeer uit het heuvelland. Het is goed dat het openbaar verkeer richting centrum wordt […]

De Groene Poort van Scharn en Heer

Een aanal bewoners rondom het oude voetbalterrein aan de Akersteenweg hebben het plan een buurtpark te vormen op het braakliggend terrein van de oude voetbalvelden. Een landschapsarchitect […]

Wandelen in Scharn

Nadat buurtnetwerk Scharn een annonce had geplaatst in Markant is loopgroep Scharn op 6 juni 2017 gestart met een wekelijkse wandeling. Met een begin van ca. 15 mensen, doen nu ongeveer 25 […]

‘Huiskamer’ Scharn van start

Woensdag 29 mei was het dan zover: de  ‘huiskamer voor de wijk’  in Scharn heeft de deuren geopend. Het is een initiatief van Buurtnetwerk Scharn, met steun van Leeuwenborgh/Vista.

Scharn borrelt van de ideeën

In Scharn is de eerste inloopavond gehouden om ideeën en opvattingen te horen over de buurt en wat er beter kan. De avond was een intitiatief van Buurtnetwerk Scharn, dat huis aan huis […]

Scharn houdt het liever donker

Tennisclub “De Burght” heeft bij de gemeente Maastricht een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zes lichtmasten. De gemeente Maastricht heeft via een schrijven laten weten […]

Wandelgroep Scharn

Dinsdag, 6 juni, heeft wandelgroep Scharn met succes haar eerste wandeling met 12 deelnemers en 2 gidsen gehouden. Iedere dinsdag wordt er een andere wandeling uitgezet. De wandeling wordt […]