“Geen vuiltje aan de lucht”, hoe zo …..?

Vandaag stuurde het stedelijk overleg “Luchtkwaliteit en Verkeer” een brief aan de nieuwe gemeenteraad van Maastricht,  vanwege de onjuiste berichtgeving, in de pers, dat het nog niet zo […]

Grote zorgen over verkeer en milieu

Afgelopen zaterdag kwamen 17 organisaties, verenigingen en stichtingen bijeen om hun grote zorgen over verkeer en milieu te bespreken. Zij schreven een gezamenlijke brief aan de formateurs […]

Bewoners eensgezind over “verkeer en milieu”

Onderstaande brief van zeventien bewonersorganisaties, – stichtingen en -verenigingen aan de nieuwe gemeenteraad over Verkeer en Milieu laat eensgezindheid zien en doen voorstel om nauw […]

Pleidooi voor milieu-zone binnenstad

Bijgaand visie-document “Luchtkwaliteit en stadsdistributie” is het eerste resultaat van onderlinge besprekingen en overleg, als gezamenlijke buurtnetwerken en -organisaties in de […]


Buurtnetwerk in oprichting

Buurtnetwerk KOMMELKWARTIER in oprichting ….. We hebben met een tiental bewoners het initiatief genomen om een zogenaamd buurtnetwerk op te richten. Op onze eerste bijeenkomsten hebben we […]

Mensenketting, waar je staat per wijk …..

Per wijk waar je kunt staan in de mensenketting STOP TIHANGE Hoe kun je je opgeven voor de mensenketting en wat wordt er precies van je verwacht op zondag 25 juni a.s.? En de contactdata van […]

Mensenketting tegen TIHANGE

Wat zou je willen / kunnen doen om de mensenketting tot een groot succes te maken? Je kunt natuurlijk een affiche achter je raam ophangen. Vragen aan familie, kennissen en collega’s of ze ook […]

Negatief advies huurverhoging

Huurdersvereniging Servaassleutel, van de huurders van woningcorporatie Servatius, heeft een negatief advies uitgebracht op het voorstel tot huurverhoging 2017. Hun belangrijkste argumenten […]

We kleuren Maastricht ” G E E L “

In voorbereiding op actie de “MENSENKETTING” op 25 JUNI 2017, moeten we in navolging van Aachen, Eijsden, Liège, Vaals en andere gemeenten nu Maastricht  “ G E E L ” kleuren. Deze […]