Een fijnere buurt dankzij Lief en Leed Straten

In Rotterdam zijn er al honderden: Lief en Leed-Straten. In Maastricht heeft wijk De Heeg de primeur om deze sympathieke werkwijze uit te voeren. In Lief en Leed-Straten organiseer je heel […]

Nieuwe bereikbare AED’s in Heer en De Heeg

Elke seconde telt bij een hartstilstand. Mede dankzij goede voorlichting en de inzet van de stichting Keep the heartbeat going weten we steeds beter wat wel en wat niet te doen wanneer iemand […]

Piano zoekt tuin in Maastricht

Op zondag 7 juli speelt, zingt, danst en struint de hele stad door de tuinen van Maastricht. Struinen in de tuinen is een nieuwe activiteit die op 7 juli voor de eerste keer de Maastrichtse […]

Wandelclub Sint Maartenspoort

Niets zo fijn als wandelen en het is nog leuker om samen met buurtgenoten erop uit te trekken. In de buurt Sint Maartenspoort is sinds kort een wandelclub van start gegaan. Graag nodigen we […]

Veel meer dan een Huiskamer, Sjuif a-en in Heer

In de wijk Heer is sinds 2 jaar een bijzondere huiskamer gevestigd. In een kleine benedenwoning aan de Gerard Walravenstraat bruist het. Het is de locatie van de ‘thuiskamer’ van de buurt : […]

Openlucht huiskamer Sint Maartenspoort

In de kleine, gezellige buurt Sint Maartenspoort is jammer genoeg geen buurthuis waar bewoners elkaar kunnen treffen. Als alternatief is er – vooral bij goed weer – de buurttuin. Deze buurttuin […]

JuuPu: een bijzonder jongereninitiatief

JUUPU is een initiatief van broer en zus Juul en Puck. Om zich heen zagen ze gevallen van armoede. Ze besloten om samen met hun leeftijdsgenoten krachten te bundelen en wat te doen aan dit […]

Heer wordt steeds groener

In de wijk Heer is sinds een jaar een werkgroep Groen actief. Deze werkgroep, bestaande uit actieve bewoners aangevuld met medewerkers van o.a. het CNME, onderneemt acties en initiatieven om […]

Hoeskamer ‘Ut groet geluk’

In de wijk Heugem -Randwyck is sinds eind november 2018 een nieuwe ontmoetingsplek: ‘Hoeskamer ut groet geluk’. Deze huiskamer is gevestigd in de kantine van voetbalvereniging RKHSV – DBSV. […]