Alphons Damoiseaux meet de luchtkwaliteit in Amby

op 8 december 2017 door Redactie

In november 2016 riepen we mensen met een goede neus voor luchtkwaliteit op zich bij ons te melden. De animo was groot en 62 bewoners gingen aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit in de stad. Nu, een jaar later loopt het meetproject bijna af. Hoe de meetpuntbeheerders terugkijken op afgelopen jaar, waarom ze überhaupt meededen en welke uitkomst ze verwachten, lees je in deze reeks van 3 artikelen over het project. Deze week is het woord aan Alphons Damoiseaux uit Amby.

Adem in…

Alphons houdt van de natuur. Als boerenzoon is hem dat met de paplepel ingegoten. “Mijn ouders hadden een boerderij een paar huizen van de plek waar ik nu woon. Respect voor dieren en je omgeving was onderdeel van mijn opvoeding. In de jaren dat ik hier woon, heb ik de omgeving zien veranderen. Ik heb Amby zien groeien van een dorp naar een wijk van Maastricht. Ik zag de verkeersdrukte toenemen. Ook het vliegverkeer nam toe. Die factoren maakten dat ik me heb aangemeld om mee te meten. Want wat ademen we in?”

Voor wat…

Nieuwsgierigheid en bezorgdheid maakten van Alphons dus een meetpuntbeheerder. “Ik wil graag weten hoe het zit met de luchtkwaliteit. Voor wat hoort wat. De inspanning die van me verwacht werd als meetpuntbeheerder stelde weinig voor. Het buisje hangt op 1,80 meter aan een regenpijp bij de voordeur. Dus ik kan er makkelijk bij om de buisjes maandelijks te wisselen.”

Een zegen

In de tussentijdse metingen zien we de hoeveelheid stikstofdioxide bij de meetlocatie van Alphons afnemen: van rond de 30 microgram per kubieke meter in februari naar 15 in juli. “De Ambyerstraat-Noord was een drukke sluiproute voor het verkeer van de A79/Meerssen richting Randwyck/Kennedybrug en andersom. De komst van de tunnel was voor ons echt een zegen. Dat heeft de resultaten ook zeker beïnvloed. Plus de projectleider heeft ons ook uitgelegd dat de resultaten anders zijn in de zomermaanden dan in de wintermaanden door het weer en het gebruik van de verwarming.”

De veilige zone

Alphons’ verdere verwachtingen van de resultaten? “In de tussentijdse metingen kan ik zien dat heel Amby in de ‘veilige zone’ zit. Dat is positief. Zeker als je het afzet tegen een hotspot als de Hertogsingel. Dus ik ga ervan uit dat dat ook de definitieve uitkomst zal zijn.” Hij vraagt zich wel af wat die waardes nou daadwerkelijk betekenen. “Wat houdt die waarde van 15 microgram stikstofdioxide per kubieke meter in? Welke effecten kan het inademenen ervan hebben? Die uitleg hoop ik straks nog te krijgen.”

Betrouwbaar?

Daarnaast vraagt hij zich af hoe betrouwbaar de resultaten zijn: “Mijn buisje hangt 5 meter van de straat. Zou het resultaat anders zijn als ik het dichterbij de straat had gemeten? Zijn de cijfers wel betrouwbaar?”

Voor de wijk

Zou hij volgend jaar weer meedoen als er een vervolg komt aan het project? Alphons knikt. “Jazeker, ik ben in Amby geboren en getogen. Dus ik doe het ook een beetje voor de wijk. Het is een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Wat betekent het nou voor iedereen hier? Plus de samenwerking met de gemeente verliep goed. Het is leuk om een bijdrage te leveren.”

Over het project

Samen met alle partijen in de stad wil de gemeente Maastricht de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbeteren. Sinds 12 januari 2017 meten inwoners met behulp van meetbuisjes op 62 locaties de luchtkwaliteit. Het is een aanvulling op het gemeentelijke meetnet dat bestaat uit meetbuisjes op 44 locaties in de stad en de meetstations bij de Hoge Fronten en bij de noordelijke A2-tunnelmond (Geusselt). Begin 2018 volgt een jaarrapportage met de definitieve meetresultaten. Het project is een goed voorbeeld van de betrokkenheid van de inwoners van Maastricht. Meer info vindt u op www.luchtmeetnet-maastricht.nl/maastricht.

Lees ook de verhalen van de bewoners van de Sint Maartenslaan, Eddy Broux uit Wolder, Els Budé uit Céramique en Cees Cools en Leon Roomans uit Campagne. Waarom deden zij mee aan dit project?