Buurtoverleg Us Maartenspoort

op 19 juli 2018 door Buurtnetwerk Sint Maartenspoort Buurtreporter

Buurtoverleg Us Sint Maartenspoort

Dit overleg vindt altijd plaats op de laatste donderdag van de maand om 19.30 uur.

Agenda :

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Aanvullen van de agenda met actuele zaken+ bespreken verslag van vorige maand
  3. Mededelingen
  4. Stand van zaken in de  Buurttuin ( Marjolijn)
  5. Voortgang ontmoetingsruimte : resultaten van het buurtonderzoek
  6. Werkgroep Burendag
  7. Ontwikkelingen buurtnetwerk
  8. Andere agendapunten
  9. Afspraken
  10. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet!