30 mei 2021 - Artikel

Vrijwilligers in touw voor nieuwe buurtpark Groene Poort Oost

NL-doet was zaterdag 29 mei in Scharn en Heer een mooie aanleiding om de mouwen op te stropen voor het nieuwe buurtpark Groene Poort Oost. Enkele tientallen vrijwilligers, van jong tot oud, kwamen gewapend met schoppen, harken, rieken en schoffels naar de voormalige voetbalvelden aan de Akersteenweg, om in het aangename zonnetje in de aarde te wroeten.

mensen die werken in het veld en plantjes planten in buurtpark oost

Buurtpark Groene Poort Oost

Het resultaat van een paar uur met vereende krachten spitten, schoffelen, planten en bloemzaadbommen maken plus gooien was dat er zaterdagmiddag zomaar vier fleurige perken lagen tussen het gemaaide gras.

Aan het hek langs de Akersteenweg was een duidelijke boodschap opgehangen, die in de ochtend vers geschilderd was.´Hier komt ons buurtpark de Groene Poort Oost´, meldt het spandoek dat niet te missen is voor alle fietsers en automobilisten die vanuit het Heuvelland Maastricht binnen rijden.

Het nieuwe buurtpark is een initiatief van bewoners uit Heer en Scharn. Het idee is inmiddels omarmd door de gemeente, die een pachtovereenkomst met de door de initiatiefnemers opgerichte Stichting Buurtpark Groene Poort Oost wil aangaan. Het zal waarschijnlijk 2022/23 worden voordat het park echt af is.

Via nieuwsbrieven zijn buurtbewoners in de coronatijd op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. In de laatste brief van medio mei wordt zo gemeld:

´De krakers zijn weg uit de oude voetbalkantine en de gemeente wil het gebouw slopen. Onlangs liet de gemeente een bodemonderzoek uitvoeren, op de uitkomst wachten we nog. We moeten de toestand van de grond weten voordat we de wadi’s kunnen uitgraven. De wadi’s worden heel belangrijk voor de afwatering en het grondwaterpeil, gemeente en provincie zijn beiden positief over dit onderdeel van het park.

´JustGoo hardloop- en wandeltrainingen vindt Groene Poort Oost een goede locatie voor hun bootcamp: kracht- en conditietraining in de buitenlucht met natuurlijke obstakels. Wij vinden het leuk als het doorgaat voor de reuring in en de uitstraling van ons park, dus we gaan deze intentie van JustGoo nog formaliseren.

´Met het United World College (UWC) is ook een intentieverklaring in de maak. Dat past goed bij onze doelstelling om meer jeugd bij het park te betrekken. Je ziet de scholieren van UWC overal in de stad, en ver daar buiten, want zij besteden een groot deel van hun tijd aan maatschappelijke stages.

´Kloosterpark Opveld en de Locotuinen hebben goede ervaringen met deze scholieren. Behalve met maaien, snoeien, zaaien kunnen de jongeren bijvoorbeeld ook helpen met onze website, social media, vertalingen naar het Engels of het maken van buitenmeubels.

´Blijft er nog één intentieverklaring over waar we het nog niet over hebben gehad, die met de gemeente. Bedoeling is dat we eind mei de intentieovereenkomst omzetten in een (voorlopige) pachtovereenkomst. Het is te ingewikkeld (en saai) om die constructie helemaal uit te leggen, maar feit blijft dat we steun van de gemeente hebben, al is er nog niets definitief.

´We eindigen graag met nog meer goed nieuws. Champagnewaardig nieuws. De stichting Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), een netwerk van vrijwillige adviseurs die burgers helpt een positieve bijdrage te leveren aan hun leefomgeving, heeft een forse sponsoring toegezegd. KNHM is een ideële vereniging van ingenieursbedrijf Arcadis en is een belangrijke partner om aan boord te hebben. De gemeente was vertegenwoordigd bij ons eerste vruchtbare overleg met de KNHM. Logisch dus dat we hier héél blij mee zijn.´

meer lezen over de plannen voor het buurtpark: www.degroenepoortoost.nl