12 april 2022 - Artikel

Inloopspreekuur voor de buurt Pottenberg verandert

Het spreekuur voor de buurt vindt vanaf april 2022 nog maar 1 keer per maand plaats. Dat heeft te maken met de belangstelling voor het spreekuur die iedere keer wisselde. Plus het was een uitdaging voor de organisatoren om iedere week de planning en bezetting rond te krijgen.

Praktisch

Iedere eerste woensdag van de maand zijn verschillende medewerkers van Servatius, Woonpunt, Handhaving, Politie en Trajekt aanwezig in gemeenschapshuis De Romein. Je kunt tussen 15.00 en 16.00 uur binnenlopen.

Het inloopspreekuur vindt de komende maanden op de volgende data plaats:

  • woensdag 4 mei
  • woensdag 1 juni
  • woensdag 6 juli.
buurtcentrum de romein potttenberg