13 oktober 2022 - Artikel

Gebiedsgericht werken: 1 gebiedsindeling en 7 stadsdeelwethouders

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente de afstand wil verkleinen tussen inwoners en het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie. Dit wil de gemeente doen door gebiedsgericht te gaan werken. Het college heeft Maastricht daarvoor opgedeeld in 7 stadsdelen. Elk stadsdeel krijgt een eigen stadsdeelwethouder.

De stadsdeelwethouders gaan regelmatig op pad in hun stadsdeel en zijn zo een herkenbaar, zichtbaar en toegankelijk (extra) bestuurlijk aanspreekpunt. Op inhoud blijft overigens elke wethouder gewoon verantwoordelijk voor de eigen portefeuille. Waar en wanneer de stadsdeelhouders op pad gaan, kun je binnenkort lezen.  

Op het kaartje zie je welke wijken bij welk stadsdeel horen en wie daar de stadsdeelwethouder is.

Kaartje met gekleurde legenda om stadsdelen en wijken te duiden
  • Wethouder Frans Bastiaens: stadsdeelwethouder Maastricht Noord-West (Frontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-Caberg, Bosscherveld, Belvédère, Lanakerveld)
  • Wethouder Johan Pas: stadsdeelwethouder Maastricht Zuid-West (Villapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolder)
  • Wethouder Hubert Mackus: stadsdeelwethouder Maastricht Oost (Amby, Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort)
  • Wethouder Manon Fokke: stadsdeelwethouder Maastricht West (Dousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, Pottenberg)
  • Wethouder Alex Meij: stadsdeelwethouder Maastricht Noord (Borgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhoven)
  • Wethouder John Aarts: stadsdeelwethouder Maastricht Centrum (Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyck)
  • Wethouder Anita Bastiaans: stadsdeelwethouder Zuid (Boschpoort, Heugemerveld, Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal)