25 januari 2023 - Artikel

De kinderraad presenteerde 3 thema’s aan de gemeenteraad

De kinderraad presenteerde op woensdag 18 januari 3 thema’s aan de gemeenteraad van Maastricht. Over deze thema’s adviseren ze later dit schooljaar de gemeenteraad en het college. Thuis in Maastricht was bij de bijeenkomst en deed verslag.

Er klinkt geroezemoes in de raadszaal. Maar het zijn niet alleen stemmen van volwassenen. Vandaag zitten er 11 kinderen uit groep 7 op de zetels aan de raamkant van de zaal. Het zijn de leden van de Maastrichtse kinderraad. Ze gaan 3 onderwerpen presenteren aan de “grote” gemeenteraadsleden.

De kinderraad voor schooljaar 2022-2023 is 2 maanden geleden geïnstalleerd. Bij hun 1e zitting op 21 december bedachten en bespraken ze onderwerpen die ze belangrijk vonden in Maastricht. Daaruit kozen ze samen de 3 hoofdthema’s die ze vandaag presenteren aan de gemeenteraad. Over de hoofdthema’s adviseren ze later dit schooljaar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Kinderen in de raadszaal van Maastricht

Even voorstellen

Kiara Narinx-Vandeberg, begeleider van de kinderraad, en Ira Bongers, raadsaviseur van de gemeenteraad starten de bijeenkomst. Een voor een stellen de kinderen zichzelf voor. In de zaal zitten Joost de Goeij en Roos Boermans van BS Scharn, Danii Merx en Teun Tinholt van Montessori Kindcentrum, Djelson Mathijsen van KC Manjefiek, Laila el Abdeslami en Valentina Grotestam van BS Mozaïek, Amal Ucar en Erva Yildiz van El Habib en Lander van den Bosch en Arwen Pechler van Kindcentrum Dynamiek. Nikai Gubbels van IKC kan er vandaag niet bij zijn, maar is ook kinderraadslid.

De aanwezige raadsleden zijn Miriam Elfassih en Bert Jongen van Democraten 66 (D66), Jos Boelen van Senioren Partij Maastricht (SPM), Tiny Meese-van der Venne, fractievoorzitter van Partij Veilig Maastricht (PVM), Mark Mülders, fractievoorzitter GroenLinks en Maren Slangen, fractievoorzitter Partij van de Arbeid (PvdA)  

Er zitten ook een aantal burgerraadsleden in de zaal: Annemiek Meijer-Coninx van 50PLUS, Luc Schoonbrood van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), Harry Mevissen van Senioren Partij Maastricht (SPM), Judith Tiber van de Sociale Actieve Burgerpartij (SAB), Jean Pellaers van de Partij van de Arbeid (PvdA) en Sjoerd Maillé van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Manon Fokke, wethouder financiën, bedrijfsvoering, burgerparticipatie en lobby, is verantwoordelijk voor de kinderraad. Ze is ook naar de zitting gekomen. “We vinden het heel verstandig dat er een kinderraad is en dat jullie mee mogen praten!”

Raadzaal met raadsleden en kinderraadsleden

Presentatie 1: een cadeautjesbank

Erva, Teun en Valentina komen naar voren met een beschreven en beplakt A3-vel. Erva legt uit dat ze graag een cadeautjesbank zouden zien waar mensen speelgoed kunnen inleveren. “Want sommige ouders hebben minder geld. Ze kunnen geen cadeautjes kopen voor kinderfeestjes.”

Valentina legt uit dat mensen er cadeautjes kunnen ophalen met een stempelkaart. Een vrijwilliger van de cadeautjesbank zet een stempel per opgehaald cadeau. Teun: “Je kan vrijwilliger worden als je 15 jaar of ouder bent. Je moet daarvoor goed kunnen inpakken en goed met kinderen kunnen omgaan.”

Tiny Meese-van der Venne (fractievoorzitter PVM) vindt het een geweldig plan. Ze heeft wel een vraag. “Halen de ouders een cadeautje op voor hun eigen kind?” Teun legt uit dat het voor het kinderfeestje van een ander kind is. Miriam Elfassih (raadslid D66) is onder de indruk. “Wat goed dat jullie daar zó ver over hebben nagedacht.”

De raadsleden en burgerraadsleden hebben zelfs nog wat ideeën. Luc Schoonbrood (burgerraadslid CDA): “Je kan ook zorgen voor limonade, chips en snoepjes voor kinderen die anders geen feestje kunnen houden.” Judith Tiber (burgerraadslid SAB) stelt voor ook een beloning te bedenken voor mensen die veel speelgoed doneren aan de cadeautjesbank.

De kinderen vertellen tot slot uit dat ze de cadeautjesbank graag willen toevoegen aan de voedselbank, fietsenbank en babybank bij het Terra Cottaplein in Maastricht. En dat mensen niet alleen speelgoed aan de cadeautjesbank kunnen doneren, maar ook geld.

3 kinderen houden een presentatie in de raadszaal
Erva, Teun en Valentina (van links naar rechts)

Presentatie 2: minder plastic in de winkels

Dan zijn Amal, Lander, Roos en Arwen aan de beurt. Amal: “We willen zorgen voor minder plastic verpakkingen in de supermarkten.” Want een hoop plastic belandt op straat, legt Arwen uit. “Zo komt het ook in de natuur en in de zee”, voegt Roos toe. “Dan raken dieren erin verstrikt of ze krijgen het binnen, en mensen zo ook.”

Ze willen dat er meer aandacht komt voor zwerfafval, zegt Roos, en dat meer mensen afval helpen opruimen bij de Maas. Ook willen ze dat mensen plastic afval kunnen afwegen. “Als je bijvoorbeeld een kilo plastic inlevert, krijg je daar iets voor terug.”

Mark Mülders (fractievoorzitter GroenLinks) is razend enthousiast. Luc Schoonbrood (burgerraadslid CDA) oppert om het met plastic hetzelfde aan te pakken als met oud papier. “We kunnen het misschien door verenigingen laten ophalen. Zij krijgen er dan een kiloprijs voor.”

Amal, Lander, Roos en Arwen willen ook graag meer statiegeldmachines voor plastic. Daar moet eigenlijk een landelijke aanpak voor komen, vindt Wethouder Manon Fokke. Lander is het daarmee eens. "Ik denk dat dat heel goed is. Want dit moet je niet alleen in Maastricht doen, maar in heel Nederland.”

4 kinderen houden een presentatie in de raadszaal
Amal, Lander, Roos en Arwen (van links naar rechts)

Presentatie 3: meer en veiligere speelplekken voor oudere kinderen

Tot slot is Danii aan de beurt. Lander houdt haar presentatievel vast. Danii vindt het jammer dat er vooral speeltuinen zijn voor kleinere kinderen. Daarom wil ze graag speeltuinen voor oudere kinderen met hogere, moeilijkere speeltoestellen. Ze heeft ook een idee om vandalisme op speeltoestellen te gaan. “Misschien kunnen ze van hardere materialen worden gemaakt.”

Om de speeltuinen schoon en veilig te houden, stelt ze een zelfgemaakt bord voor. Zodat mensen hun hondenpoep of zwerfafval opruimen, vaart minderen in het verkeer en met hun snorfiets of scooter van de stoep af blijven.

Bert Jongen (raadslid D66) neemt het woord. “Ik was ooit wethouder van speelplekken, maar ik heb toen een grote fout gemaakt. Ik heb gezegd dat er 120 speelplekken moesten verdwijnen. Gelukkig heeft de gemeenteraad me tegengehouden en zijn we de afgelopen 2 jaar gaan kijken hoeveel speeltuinen precies nodig zijn. Want we willen ook wel wat speelplekken houden, voor alle leeftijden.”

Miriam Elfassih (raadslid D66), Tiny Meese-van der Venne (fractievoorzitter PVM) en Jos Boelen (raadslid SPM) vinden het bord een geweldig plan. Sjoerd Maillé (burgerraadslid VVD) heeft nog een vraag over de speeltuinen. “Hebben jullie liever op meer plekken wat kleinere speeltuintjes, of op wat minder plekken wat uitgebreidere speeltuintjes?” Danii: “Liever wat minder speeltuinen die wat groter zijn. Het is niet erg als je een stukje moet lopen. We kunnen bijvoorbeeld ook met de step of met de skeelers.”

Danii en Lander (van links naar rechts)
Danii en Lander (van links naar rechts)

Food for thought

Na de presentaties mogen de kinderen vragen stellen aan de raad. Een aantal kinderen maken handig van het moment gebruik om nog wat vragen te stellen over hun presentatiethema's. Gebruiken de raadsleden zélf veel plastic flesjes? Wie zou het bord voor veiligere en schonere speeltuinen moeten ontwerpen? 

Er is genoeg gespreksstof: nog voordat alle raadsleden en kinderen alles hebben gedeeld, moet kinderraadsbegeleider Kiara Narinx-Vandeberg de bijeenkomst sluiten. In elk geval hoeft niemand hongerig naar buiten. Want in de kantine bij de raadszaal wacht gebak. En zowel de gemeenteraad als de kinderraad kunnen naar huis met genoeg food for thought.