23 juni 2021 - Artikel

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) ondertekent Maastrichts Sportakkoord

Op 17 juni heeft ook het CNME zich aangesloten als partner van het Maastrichts Sportakkoord. Anouk Vliegen, directeur CNME: “Groen en gezond zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. We sluiten aan omdat we ons hard willen maken voor het verbinden van deze thema’s. Een beweegvriendelijkere omgeving kan ook een groenere omgeving zijn. We willen bijvoorbeeld graag speelplekken, schoolpleinen en andere openbare ruimten als parken verder vergroenen en hierin een speelnatuur creëren met natuurlijke elementen. Zo dagen we als vanzelf uit tot bewegen én recreëren in het groen.”

CNME gelooft dat er door krachten te bundelen meer doelen tegelijkertijd gediend kunnen worden. En dat is een goede investering voor de stad. “Ook in onze rol als Limburgs co-makelaar voor Jong Leren Eten zien we aanknopingspunten met de ambities van het Maastrichts Sportakkoord. Samenwerken is nodig om initiatieven te koppelen en zo de slagkracht te vergroten.”

Wethouder Jongen: “Het CNME is een belangrijke partner met een groot netwerk, dus heel fijn en waardevol dat zij ook aangehaakt zijn.”

Over het Maastrichts Sportakkoord

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Maastricht een lokaal akkoord opgesteld. Het hoofddoel van het akkoord is meer Maastrichtenaren een leven lang met plezier laten sporten en bewegen. Sporten of bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar draagt ook bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, onderwijs en gemeente zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Op dit moment zijn er 31 akkoorden ondertekend. Onder andere met schoolbesturen als Stichting MosaLira en Stichting kom Leren, maatschappelijke organisaties als LEVANTOgroep en MIK Kinderopvang en verenigingen als Bridgeclub Maastricht en Atletiek Maastricht.

De thema’s die in het Sportakkoord aan bod komen zijn inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen en talentontwikkeling en sportevenementen inspireren.

Meer informatie over het Maastrichts akkoord vind je op:
www.sportakkoord-maastricht.nl

man en vrouw op een houten bank bij speeltuin